Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "przekonać" na angielski

Zobacz także: go przekonać
Wyszukaj przekonać w: Definicja Synonimy

Sugestie

Będę musiał osobiście przekonać ich że to właściwa droga.
I will need to personally convince them that this is the proper course of action.
Musimy przekonać wroga, że jesteśmy silniejsi.
We need to convince the enemy we're stronger than we are.
Facet próbuje przekonać koncern Forda do współpracy.
He's trying to persuade Ford to partner with him.
Próbuję przekonać panią Patmore do zrobienia go.
I'm trying to persuade Mrs Patmore to make it.
Chciałem się przekonać czy to możliwe.
I wanted to see if it was possible.
Musimy przekonać zarząd, aby ją poparł.
Let's convince the board to get behind her.
Musimy przekonać radę do jej poparcia.
Let's convince the board to get behind her.
Proszę nie próbować przekonać mnie do zatrzymania dziecka.
Please don't try and convince me to keep the baby.
Więc musisz ich przekonać żeby wrócili.
So you have to convince them to come back.
Nie potrafimy nawet przekonać własnych ludzi.
We can't even convince our own people.
Teraz musimy przekonać najbardziej bezwzględnego businessmana Rosji.
Now all we have to do is convince Russia's most ruthless business tycoon.
Spróbuję przekonać Lisbeth, żeby poddała się badaniu.
I must postpone the trial and convince Lisbeth to undergo another evaluation.
To wystarczy, żeby ich przekonać.
It is what is necessary to convince them.
Peyrac urzekł sędziów, teraz musimy tylko ich przekonać.
Peyrac charmed judges, no we have to only convince them.
Próbowali wszystkiego, by przekonać Mueller'a do ciągłości pracy.
They tried everything they could to convince Muller to keep working.
Więc znajdźmy jeszcze coś by przekonać sędziego.
So, let's find one more thing to convince the judge.
Chyba że umiesz mnie przekonać dlaczego powinienem zostać.
Unless you can convince me why I should stay, of course.
Musiał przekonać prawnika, że był świadkiem uprowadzenia.
He would convince the lawyer he'd witnessed an abduction.
Próbuje przekonać ją pójść zielony razem.
Try to convince her to go green together.
Musisz przekonać Lucasa do tego filmu.
You need to convince Lucas to do the movie.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 5907. Pasujących: 5907. Czas odpowiedzi: 89 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo