Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "przenośnik taśmowy" na angielski

Wyszukaj przenośnik taśmowy w: Definicja Synonimy
conveyor belt
Niewykluczone, że moglibyśmy odwrócić ten "przenośnik taśmowy" ogrzewając powierzchnię oceanu trochę za mocno.
It's conceivable that we could turn that conveyor belt off... by warming of the surface of the ocean a little bit too much.
Przedsiębiorstwo Lucchini zaplanowało zainwestowanie kwoty 3 mld ITL (co odpowiada ok. 1,5 mln EUR) w nowy przenośnik taśmowy.
Lucchini decided to invest ITL 3 billion (about EUR 1500000) in a new conveyor belt.
W przypadku sztucznego suszenia kwiatu rumianku kwiaty niepoddane obróbce układa się na czystej powierzchni w warstwie o grubości 15-20 cm, a następnie zbiera do koszy lub innych pojemników i wysypuje na przenośnik taśmowy.
When camomile flowers are dried artificially, the untreated flowers are spread out on a clean surface in a 15-20 cm deep layer, then gathered in baskets or other means of transport and tipped onto the conveyor belt.
To ma być przenośnik taśmowy?
This is the conveyor belt?
"urządzenie nadmuchowe do pracy w trybie ciągłym" oznacza schładzarkę lub zamrażarkę szokową wyposażoną w przenośnik taśmowy służący przemieszczaniu żywności przez to urządzenie w celu umożliwienia ciągłego procesu schładzania lub mrożenia nadmuchowego żywności;
'continuous process blast equipment' means a blast cabinet provided with a conveyor belt to feed foodstuff through, to allow continuous process for blast chilling or freezing of the foodstuff;
Otwarty przenośnik taśmowy do transportu węgla z portu do koksowni stanowił źródło znacznego zapylenia.
The existing uncovered conveyor belt carrying coal from the harbour to the coking plant area was a significant source of dust emissions.
Przedstawia fałdowo obraz przedmiotu z poziomą kierunkową orientacją... bez refleksu odbicia, wzmocniony kolor, monitor ekranowy wideo... i przenośnik taśmowy zdolny unieść 500 funtów, ładunku.
Features a folded photo diode display with horizontal beam -reflective shielding, colour-enhanced video display monitor... and a conveyor belt capable of a 500-pound individual load.
Mogłeś mieć Land Rovera czołg, Land Rover pociąg, Land Rover przenośnik taśmowy, pług, wóz strażacki, a także, irytująco...
You could have a Land Rover tank, a Land Rover train, a Land Rover conveyer belt, a snowplough, a fire engine, and, rather annoyingly... a Land Rover hovervan.
Umieść go na przenośnik taśmowy, chłopcy.
Dice him, slice him, and pulverize him!
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 9. Pasujących: 9. Czas odpowiedzi: 29 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo