Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "przerażający" na angielski

Wyszukaj przerażający w: Definicja Synonimy
scary
creepy
frightening
appalling
terrible
horrific
horrifying
fearsome
terrifying
intimidating
scarier
terrific
scariest
dreadful
horrible
To jest dziwny, przerażający gościu.
(Hodgins) That is one weird, scary dude.
Są głośni, przerażający i niemili.
They are loud, are scary and very bad.
Iran to przerażający kraj, szczególnie dla tamtejszych chrześcijan.
Iran is a frightening country, particularly for the Christians there.
Czasem jestem tak genialny, że aż przerażający.
[Laughing] Sometimes I'm so brilliant, it's frightening.
Zobaczyła przerażający obraz Piekła, wpadła w obłęd.
She saw all the scary images of hell, so she went crazy.
Zrobli przerażający hałas... i zabrali mamę ze sobą.
They made a lot of scary noises... and took Mommy with them.
I do tego jesteś nieco przerażający.
You know, on the other hand, a little bit scary.
Są głośni, przerażający i niemili.
They're loud and scary and really mean.
Jutro wszyscy musicie udowodnić że jesteście niezaprzeczalnie przerażający.
Tomorrow, each of you must prove that you are undeniably scary.
I po raz pierwszy w życiu miał naprawdę przerażający sen.
And for the first time in his life he has a real scary dream.
Zrobić przerażający kask, założyć na głowę i straszyć wrogów.
I do frightening helmet put on his head and scare the enemies.
Robiłem interesy z przemytnikami i złodziejami... ale wy, bankierzy, jesteście przerażający.
Geez, I'm used to dealing with mobsters, bootleggers and gonzos... but you bankers are scary.
Mówiłem ci długi czas temu, że to przerażający ludzie.
I told you a long time ago they're scary people.
Myślałem, że wszyscy będą tacy ogromni i przerażający.
I thought they'd be all so big and scary.
George mówi, że obraz jest przerażający.
George says the artwork is frightening.
Ten przerażający facet powiedział nam, że musimy.
The scary man told us we had to.
To jakby sekret I jest trochę przerażający.
And it's kind of a secret and it's a little bit scary.
To powinien być niski, przerażający głos, który zwiastuje mi kłopoty.
It could be the low, scary voice that's giving me trouble.
I ty także, przerażający facet w dostępie.
And you too, scary guy in the doorway.
Nie jesteś tak przerażający jak tamta książkowa twarz.
You're not as scary as bookface over there.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 566. Pasujących: 566. Czas odpowiedzi: 57 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo