Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "przerwać" na angielski

Wyszukaj przerwać w: Definicja Synonimy

Sugestie

Myślę, że powinniśmy przerwać odliczanie.
I think we should stop the countdown, Dr. Chandra.
Mówi pan, że powinniśmy przerwać śledztwo.
You're saying that we should stop the investigation.
Możemy przerwać te newsy sami, mówiąc prawdę.
We could break the news ourselves, tell the truth.
Słyszeliśmy, że coś może przerwać hipnozę.
We heard that something could break the hypnotic spell.
Głęboki sen, który mogę przerwać własnym antidotum.
A deep sleep that I can interrupt with an antidote of my own design.
Więc musimy znaleźć sposób by przerwać urok.
Which is why we have to find a way to break it.
Musimy przerwać milczenie naszej Izby na ten temat.
We must break the silence which exists in this Chamber regarding this matter.
Dysponujemy środkami dyplomatycznymi pozwalającymi przerwać spiralę przemocy i rozpocząć proces konstruktywnego dialogu.
We have the diplomatic means to break the spiral of violence and start the process of constructive dialogue.
Tylko demon zemsty może przerwać swoje zaklęcie.
Only a vengeance demon can break her own spell.
Jest tylko jeden sposób aby przerwać klątwę.
There's only one way to break the curse.
Mówię tylko, żebyśmy spróbowali przerwać te zabójstwa.
I'm just saying, let's try and stop the killings.
To jedyny sposób by przerwać klątwę.
It's the only way to break the curse.
Próbowała przerwać ceremonię i zabrać Ray.
She tried to stop the ceremony and take Ray.
Musisz przerwać ogniwo pomiędzy jego krwią i umysłem.
You need to break the link between his blood and his mind.
Tylko ty możesz przerwać jej passę.
You're the only one that can break her streak.
Możesz to przerwać w każdej chwili.
Your weet that you can this stop, each moment which you want.
Przepraszam, ale musi pani przerwać.
I'm sorry. I have to stop you.
Myślę, że powinieneś przerwać terapię.
I think you should stop the treatment now.
Muszę coś zrobić żeby przerwać łańcuch.
I have to do something to break the chain somehow.
Odkryła co Laura planowała i chciała to przerwać.
Found out that Laura was planning some extracurricular activities and wanted to stop it.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1917. Pasujących: 1917. Czas odpowiedzi: 70 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo