Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "przestać" na angielski

Sugestie

830
594
247
207
201
Musisz przestać ranić uczucia swojej matki.
I need you to stop and consider your mother's feelings.
Musimy przestać traktować Frontex jako środek czasowy lub odosobniony.
We have to stop thinking of Frontex as a temporary or isolated measure.
Jak zacznę oglądać, nie mogę przestać.
Myself, when I sit in front of it, I can't quit watching.
Proszę dać szansę lekom i przestać się drapać.
You need to give drugs a chance to work and quit scratching.
Musimy przestać nękać je podatkami, biurokracją i absurdalnymi żądaniami.
We must stop squeezing them with taxes, red tape and absurd requests.
Mogłabyś też przestać być hipokrytką i zażyć prednizon.
Or you could stop being a hypocrite and take the prednisone now.
Zdecydowałem się przestać używać domu jako kliniki.
I decided to stop using the house as a clinic.
Na szczeblu europejskim musimy również przestać oddzielać politykę imigracyjną od polityki zatrudnienia.
At European level, we will also need to stop considering separately and systematically the immigration and labour policies.
Mógłbyś też przestać chodzić do pracy.
You could stop going to work, too.
Któregoś dnia musisz przestać być taka nieśmiała.
One day, you'll have to stop being so timid.
Ale przynajmniej ty i mamuśka możecie przestać udawać.
Either way, you and Momma Gertrud can stop pretending.
Miałeś przestać się ze mnie nabijać.
You said you'd stop making fun of me.
Musisz przestać się za to obwiniać.
You've got to stop beating yourself up about this.
Musimy przestać apelować o budowę nowych elektrowni jądrowych.
We must stop calling today for new nuclear power plants to be built.
Chciał przestać przychodzić, ale namówiłam go.
Last time he wanted to stop coming, but I talked him out of it.
Homer, chyba powinieneś przestać pić.
Homer, I think you should stop drinking.
Błagam pana, proszę, musimy przestać.
Sir, I'm begging you, please, we have to stop.
Nie będę mógł przestać sie śmiać.
I won't be able to stop giggling.
Czasem musisz przestać udawać i wyjść do ludzi.
I mean, sometimes you just got to stop pretending and put yourself out there.
Musimy przestać marnować nasz czas na Dickiego Bennetta.
We need to stop wasting our time on Dickie Bennett.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 8898. Pasujących: 8898. Czas odpowiedzi: 120 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo