Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "przestanie" na angielski

stop won't will cease to ceases to
will no longer
he'll
shall cease to

Sugestie

142
100
A ojciec niech przestanie podnosić głos.
And tell our father to stop... raising his voice so much.
Niech pan przestanie rozdmuchiwać legendę Domowoja.
Stop creating a myth around the Ghost murderer.
Wtedy sumo w ogóle przestanie ją interesować.
That way sumo won't interest her at all.
W normalnym świecie przeszłość przestanie się liczyć.
When I'm out in the real world, the past won't matter anymore.
Tata przestanie się na mnie gniewać.
Now my dad won't be mad at me.
I przestanie, jeśli nie dotrzymasz obietnicy.
And there won't be, if you do not fulfil your promise, Chancellor.
Twój telefon satelitarny przestanie teraz działać.
Your SAT phone is going to stop working after this call.
Może wtedy przestanie nalegać na zaręczyny.
Then maybe she won't push this engagement.
Jeśli powiem, to przestanie być sekretem.
If I tell you, it won't be a secret.
Potem Ted przestanie o tym myśleć.
Eventually, Ted will stop thinking about it.
Udałem martwego by zobaczyć czy przestanie strzelać.
I played possum to see if he'd stop firing.
Zjedzie pan kolejką i przestanie nas niepokoić.
You'll be sent down by cable car and you will not trouble us again.
Jeśli interesują go ludzie, niech przestanie robić filmy.
If he's interested in the people, tell him to stop making pictures.
Jeśli nie przestanie, rozerwie Enterprise.
If this keeps up, it will tear up the Enterprise.
Jeśli tego nie powtrzymamy, przestanie cić.
If we don't drain it, it'll stop beating.
Tracę moc. Daisy przestanie być niewidzialna.
My power is ebbing, and with it, my ability to cloak Daisy.
Niech system wisi, aż przestanie oddychać.
If you destroy the seat of government, then you've made a change.
Klaus nie przestanie dopóki nie odzyska wszystkich trumien.
Klaus isn't going to stop until he gets all those coffins back.
To ugryzienie... nie przestanie krwawić.
This bite... it won't stop bleeding.
Rozwalę mu mózg jeżeli nie przestanie.
I'll blow his brains out if he doesn't stop.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2027. Pasujących: 2027. Czas odpowiedzi: 68 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo