Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "przestraszony" na angielski

Zobacz także: trochę przestraszony
Wyszukaj przestraszony w: Definicja Synonimy
scared
afraid
frightened
freaked out
terrified

Sugestie

Gdy je zamykam, jestem przestraszony.
When they're closed, I just feel... scared.
Jeżeli zostajesz przestraszony, twoja władza lotu znika.
If you get scared, your power of flight disappears.
Unless, oczywiście, jesteś zbyt przestraszony.
Unless, of course, you're too afraid.
Jak pies, przestraszony pioruna czy balonów.
Like a dog is afraid of thunder or balloons.
Bo to przestraszony, pogubiony dzieciak.
Because he's a frightened, confused kid.
Byłem chrupiące i małych i przestraszony pod wpływem światła.
I was crunchy and small and frightened by exposure to light.
Jest przestraszony, jakby ktoś go śledził.
He's scared, like someone's after him.
Był przestraszony, chciał się chronić.
He was scared, trying to protect himself.
Zobaczył je przestraszony chłopiec 20 lat temu.
Two words a frightened little boy saw here 20 years ago.
Zobacz, nie jestem juz przestraszony koncepcji śmierci.
You see, I'm no longer frightened of the concept of death.
Jest przestraszony i ostrożny, Eric.
He's scared, Eric, and cautious.
Nawet, kiedy byłeś przestraszony i smutny.
Even though you must have been scared and sad, too.
'powodu byłem właśnie zbyt przestraszony tracenia go.
'cause I was just too scared of losing him.
Zabiłeś bo musiałeś, nawet jeśli byłeś przestraszony.
You killed because you had to, even though you were frightened.
Boże, musiałes być taki przestraszony.
God, you must have been so scared.
Widzę chłopaka, który jest śmiertelnie przestraszony.
I'm looking at a kid that's scared to death.
Przepraszam, byłem wtedy młody i przestraszony.
I'm sorry. I was young and scared at the time.
Rozmawiałam z nim i wydawał się przestraszony.
I just spoke to him, and he sounds really scared.
Gdy ostatnio z nim rozmawiałem był przestraszony.
No, the last time I spoke to him, he was scared.
Będę patrzeć na drzwi, przestraszony.
I'll look at the door, frightened.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 532. Pasujących: 532. Czas odpowiedzi: 71 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo