Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "przez cały rok" na angielski

Wyszukaj przez cały rok w: Definicja Synonimy
throughout the year
all year round
year-round
in a year
for a whole year for a year
for an entire year
for the whole year
for the past year
through the year
for a full year
Wypełniona i/lub płynąca nieprzerwanie przez cały rok.
Filled and/or flowing continuously throughout the year.
Naprawdę debata w sprawie zabawek i bezpieczeństwa powinna toczyć się przez cały rok.
The debate on toys and safety should really be held throughout the year.
Mieszkam na plaży przez cały rok.
You know, I live at the beach all year round.
Podmiot prywatny oferuje przez cały rok codzienne przewozy o częstotliwości porównywalnej do połączeń obsługiwanych przez Toremar.
One private operator provides daily services all year round at a frequency comparable to Toremar's.
Zabrania się przez cały rok zatrzymywania na pokładzie węgorza złowionego przy użyciu jakichkolwiek narzędzi aktywnych.
The retention on board of eel caught with any active gear shall be prohibited throughout the year.
I oczywicie można jš nosić przez cały rok.
And of course, you can wear it all year round.
Produkujemy żywność dla 15 osób przez cały rok.
We produce food for 15 people all year round.
Artykuł może być używany jako dekoracja przez cały rok.
It can be used as decoration throughout the year.
Próbki muszą być pobierane przez cały rok.
Samples may be taken throughout the year.
Wysyłałam ci znaki przez cały rok.
I've been sending you signals all year.
Mógłbym nosić gogle przez cały rok.
A guy can get away with wearing a ski mask all year round.
Państwa członkowskie muszą stosować wybraną metodę przez cały rok kalendarzowy.
Member States must continue to use the method they have chosen throughout the whole calendar year in question.
Szukałaś nowych wspólników przez cały rok.
You've been auditioning new partners all year.
Nie mogłam przestać jeść przez cały rok.
I couldn't stop eating for an entire year.
Nie powiedziałem ani jednego słowa przez cały rok.
I didn't say one word to anybody for a whole year.
Nie mówił o tym przez cały rok.
And then he never spoke of it again... not for a whole year.
Byłem sam przez cały rok, Hipolicie.
You know, Jiminy, I was on my own for a whole year.
Tata musiał trenować przez cały rok.
My dad had to do a whole year of training.
A tą przyjaźń będziemy świętować przez cały rok.
And this friendship we will celebrate for a whole year to come.
Te wesele było planowane przez cały rok.
This wedding has taken over a year to plan.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 554. Pasujących: 554. Czas odpowiedzi: 93 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo