Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "przez dłuższą chwilę" na angielski

Wyszukaj przez dłuższą chwilę w: Definicja Synonimy
for quite a while
for a long while
for a long time
for a while
Być może będziemy musieli tu tkwić przez dłuższą chwilę.
We may be here for quite a while.
Przez dłuższą chwilę, tak właściwie.
For quite a while, actually.
GUESS Zaraz wyjeżdżam przez dłuższą chwilę.
Guess I'll be going away for a long while.
Nie przez dłuższą chwilę.
Milczał przez dłuższą chwilę.
He was silent for quite a while.
Musiała być tutaj przez dłuższą chwilę.
She was out here a long time, then.
Nikt nie spodziewał się, ujrzeć tych oczu przez dłuższą chwilę.
Nobody expected to see those eyes for a while.
Gapiliśmy się na niego przez dłuższą chwilę.
Nobody said anything for a long time.
Obserwuje cię już przez dłuższą chwilę.
He's been watching you for a while.
Więc mówisz, że robił dużo C-4 przez dłuższą chwilę.
So you're saying he was making a lot of C-4 for a long time.
A teraz myślę, że nie będę głodny ponownie przez dłuższą chwilę.
And now I don't think I shall be hungry again for a good long while.
Patrzyła się na mnie przez dłuższą chwilę.
She stared at me for a long time.
Jeśli popatrzysz się na nie przez dłuższą chwilę, poczujesz się całkowicie odprężona.
If you look at it for a long time, you feel completely at peace.
Przyglądałem mu się przez dłuższą chwilę, podczas gdy on gapił się na mnie.
I studied him for a long time as he stared back at me.
Stary otworzył oczy, i przez dłuższą chwilę... powracał z długiej, długiej drogi.
The old man opened his eyes, and for a long moment... he was coming back from a long way away.
Wydaje mi się, że przez dłuższą chwilę, próbując się w tym wszystkim połapać.
There was nothing I couId do, except wait for the chanting to die down.
O Johnnym nie słyszałem nic, już przez dłuższą chwilę, więc obawiałem się, że ciężko będzie go znaleźć.
I hadn't heard anything about Johnny for a while, so I was afraid he'd be hard to find.
Przez dłuższą chwilę stałam w drzwiach, patrząc na dwoje staruszków i ich więź... bliżających się zwolna do tego tajemniczego i okropnego rozstania.
I stood at the door for a long time... looking at the old couple and their connection...
Przez dłuższą chwilę próbowałam rozgryźć, jaki jest twój szwindel.
For the longest while, I've been trying to figure out what your hustle is.
Zaznaczając tę opcję ustalasz wyświetlanie informacji o wyzerowaniu zegarów. Następuje to, gdy Twoja bezczynność trwa przez dłuższą chwilę.
With this checkbox you indicate that you want to see when the timers are reset. This happens when you have been idle for a while.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 21. Pasujących: 21. Czas odpowiedzi: 40 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo