Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "przez ostatnie dziesięć lat" na angielski

Wyszukaj przez ostatnie dziesięć lat w: Definicja Synonimy
over the last ten years
in the last decade
over the past ten years
in the past ten years
for the last ten years
for the past ten years
in the last ten years
for the past decade
for the last 10 years
for 10 years
for ten years
Kobiety porwane albo zamordowane w rejonie Nowego Jorku przez ostatnie dziesięć lat.
Women who were taken and/or murdered in the New York area over the last ten years.
zważywszy, że przez ostatnie dziesięć lat proces barceloński zapewniał ramy partnerstwa między państwami i narodami po obydwu stronach Morza Śródziemnego,
whereas the Barcelona process, over the last ten years, has provided a framework for a partnership between the countries and peoples of the two shores of the Mediterranean,
Co więcej, przez ostatnie dziesięć lat w branży twórczej i branży kultury, pomimo recesji, zachodził nieustanny postęp.
Furthermore, despite the recession, the sector of creative and cultural industries has been consistently making progress in the last decade.
Przez ostatnie dziesięć lat choroba ta wykazała wyraźną tendencję do rozprzestrzeniania się zarówno w Afryce, jak i w Azji.
In the last decade this disease has shown a very clear tendency to spread, both in Africa and Asia.
Na przykład przez ostatnie dziesięć lat przysłowiowo skromny budżet Wielkiej Brytanii zwiększył się o 100 %, czyli dwa i pół raza więcej niż budżet UE.
For example, over the past ten years, the proverbially modest UK budget has increased by 100%, hence two and half times more than the EU budget.
Ponadto przez ostatnie dziesięć lat koszt transakcji finansowych znacznie się zmniejszył, zarówno dzięki kilku usprawnieniom technicznym - jeżeli można je tak określić - jak i europejskim przepisom.
Moreover, the cost of financial transactions has diminished enormously over the last ten years or so, both because of a certain number of technical improvements - if they can be called that - and because of European regulation.
Mieszkaliśmy w Waszyngtonie przez ostatnie dziesięć lat.
We've been in Washington DC for the past ten years.
Nauczyłam się ciebie nienawidzić przez ostatnie dziesięć lat.
I learned to hate you in the last ten years.
Szef ochrony przez ostatnie dziesięć lat.
Head of security for the past ten years.
Śledziłem Pana karierę przez ostatnie dziesięć lat.
I've followed your career for the last ten years.
Kto sprawiał nam kłopoty przez ostatnie dziesięć lat?
Who has given us nothing but trouble for the past ten years?
Czeka w mojej szufladzie przez ostatnie dziesięć lat.
Waiting in my drawer the last ten years.
Debatujemy nad tym przez ostatnie dziesięć lat, nie osiągając celu.
We have talked about it for the last ten years without achieving the objective.
Europa zmarnowała wystarczająco dużo czasu przez ostatnie dziesięć lat.
Europe has already wasted so much time in the last ten years.
Tym zajmowałem się przez ostatnie dziesięć lat.
That's what I did for 10 years, Bletch.
No dalej chodź opowiedz mi co robiłeś przez ostatnie dziesięć lat.
Come and tell me what you've been doing the last ten years.
A my wiemy, gdzie Henry był przez ostatnie dziesięć lat.
And we know where henry's been for ten years.
Nie wiem, co Lucas robił przez ostatnie dziesięć lat, kiedy powinien budować swoją karierę, życie.
I don't know what Lucas did for the last 10 years When he was supposed to be building a career, a life.
A przez ostatnie dziesięć lat, poluję na bestię, która robi przebieranki z ludzi.
And but for the last 10 years of my life, I have been hunting an animal who is doing the masquerade as the man.
Urząd skarbowy przyglądający się twoim dochodom przez ostatnie dziesięć lat i odkrywający, czym się faktycznie zajmujesz.
The IRS looking into your finances for the last ten years and discovering what it is you actually do for a living.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 47. Pasujących: 47. Czas odpowiedzi: 62 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo