Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "przez ostatnie kilka dni" na angielski

Wyszukaj przez ostatnie kilka dni w: Definicja Synonimy
in the last few days
these past few days
over the last few days
for the past few days
for the last few days
these last few days
the last couple days
over the past few days
the past couple of days
over the last couple of days
in the past few days
Tyle straciliśmy przez ostatnie kilka dni.
We lost so much in the last few days.
Z całą pewnością byli tam przez ostatnie kilka dni.
They were definitely there in the last few days.
Świetnie się bawiłam przez ostatnie kilka dni.
I've had a ball these past few days.
Byłeś bardzo dzielny przez ostatnie kilka dni.
You have been amazing these past few days.
Straciłem rachubę, ile udzieliłem wywiadów przez ostatnie kilka dni.
I've lost count of how many interviews I've given Over the last few days.
Muszę powiedzieć, było to prawdziwe pole do dyskusji, ponieważ przez ostatnie kilka dni...
I have to say, there has been a real area of controversy here, because over the last few days...
Wszystko co stało się przez ostatnie kilka dni pozwoliło mi zrozumieć jak bardzo jesteś dla mnie ważny.
Everything that happened over the last few days made me realize how important you are to me.
Ilu Majów z Jukatanu mogło przylecieć do Nowego Jorku przez ostatnie kilka dni?
How many Mayans from the Yucatán lowlands could possibly have flown into the New York area in the last few days?
Uznaję, że jestem odrobinę zawstydzony moim zachowaniem przez ostatnie kilka dni, w porządku?
I've decided I'm quite ashamed of my behavior over the last few days, all right?
Jednak Chiny nie są niestety jedynym państwem na świecie, które musi stawić czoła tym problemom i przemocy - przemocy na tle etnicznym - której przez ostatnie kilka dni byliśmy świadkami na ulicach Urumqi.
But China is unfortunately not unique in the world in facing these issues and the violence, the ethnic violence, that has been seen in the last few days on the streets of Urumqi.
Przez ostatnie kilka dni musiałam patrzeć, jak Sarah i Luc cierpią, bo zdecydowałam się kandydować w bardzo szkodliwym politycznym klimacie.
And... and over the last few days, I have had to watch Sarah and Luc suffer because I happen to be running in a very noxious political climate.
Przez ostatnie kilka dni stało się jasnym, że jestem śledzony.
Over the last few days, it's become clear I'm being followed.
Przez ostatnie kilka dni zajmowali się państwo instrumentami, jakimi dysponuje UE i którymi może wpłynąć na przykład na rosyjskie władze.
Over the last few days, you have been through the measures at the EU's disposal to influence the Russian authorities, for example.
Przez ostatnie kilka dni zrobilem kilka nieoficjalnych wywiadow, Ale to niegdzie nie zaprowadzilo
Over the last few days, I've been making a few unofficial inquiries, but it's led to nothing.
Nikt jej nie widział przez ostatnie kilka dni.
Była dostępna przez ostatnie kilka dni.
She's been receptive the last couple of days.
Prawie nie opuszczałaś mnie przez ostatnie kilka dni.
You have barely left my side for the past few days.
Byłeś do tego przyklejony przez ostatnie kilka dni.
You've been glued to these for the last few days.
Gdzie byłeś przez ostatnie kilka dni?
Where were you for the past few days?
Zauważyłem, że był nieprawdopodobnie nerwowy przez ostatnie kilka dni.
I noticed he'd been extremely nervous the last few days.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 106. Pasujących: 106. Czas odpowiedzi: 127 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo