Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "przez ponad rok" na angielski

Wyszukaj przez ponad rok w: Definicja Synonimy
for over a year
for more than a year
for more than one year
in more than a year
for almost a year
Żyłem wśród nich przez ponad rok.
General, I lived among these people for over a year.
Nie wyczuwałem cię przez ponad rok.
I have not felt your presence for over a year.
Trzymał ją pan przypiętą pasami przez ponad rok...
She wasn't strapped down with belts for more than a year...
W czasie opracowania niniejszej decyzji przedsiębiorstwo Eurallumina nie prowadziło produkcji przez ponad rok, a jej pracownicy otrzymywali odprawę cassa integrazione.
At the time of the drafting of this decision, Eurallumina has been out of production for more than a year, with workers receiving cassa integrazione layoff benefit.
Do składowania czasowego rtęci metalicznej przez ponad rok w obiektach naziemnych przeznaczonych i wyposażonych do tego celu powinna mieć zastosowanie dyrektywa Rady 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi 1.
For temporary storage of metallic mercury for more than one year in above-ground facilities dedicated to and equipped for this purpose, Council Directive 96/82/EC of 9 December 1996 on the control of major-accident hazards involving dangerous substances 1 should apply.
2001, c. 27 innym niż stały mieszkaniec, który miał zwykłe miejsce zamieszkania w Kanadzie przez ponad rok po uzyskaniu prawa do ubiegania się o obywatelstwo Kanady.
2001, c. 27, other than a permanent resident who has been ordinarily resident in Canada for more than one year after becoming eligible to apply for Canadian citizenship.
Ponieważ nie mówił, przez ponad rok.
Because he didn't talk, not for over a year.
Pracowałem z tymi ludźmi przez ponad rok.
I worked with these people for over a year.
Russell był uwięziony przez ponad rok.
Russell has been under the ground for over a year.
Dean opiekuje się Tylerem przez ponad rok.
Dean's been taking care to Tyler for over a year.
Wydział miał go przez ponad rok.
Department's had him for over a year.
Byłam w szpitalu przez ponad rok.
I was in the hospital for over a year.
FBI śledziło go przez ponad rok.
So the FBI's been tracking this guy for over a year.
Siedzieliśmy zamknięci w domu przez ponad rok.
We were shut up in our house for over a year.
Rycerze pierwszej krucjaty oblegali Aleksandrettę przez ponad rok.
The knights of the First Crusade laid siege to the city of Alexandretta for over a year.
Trzymałeś ich w zamrażarce przez ponad rok.
You kept them in the freezer for over a year.
Nie wszedł do warsztatu przez ponad rok.
He didn't set foot in his shop for over a year.
Resztę z nas prowadzono do specjalnego baraku codziennie, przez ponad rok.
The rest of us were taken to a special barracks every day for over a year.
Ponieważ byli w niewoli i torturowany przez ponad rok.
Since you were held captive and tortured for over a year.
Dość dużo, służyłam na nim przez ponad rok.
A great deal. I served on it for over a year.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 106. Pasujących: 106. Czas odpowiedzi: 93 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo