Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "przeznaczenie" na angielski

Wyszukaj przeznaczenie w: Definicja Synonimy
destiny
fate
destination
intended use
allocation
designation
karma
to allocate
purpose
allocating
earmarking
destined
meant to be
fated
end-use

Sugestie

Dzisiejszego wieczora wszechświat objawił mi moje przeznaczenie.
Tonight, boom, the universe showed me my destiny.
Twoje przeznaczenie leży daleko poza granicami Smallville.
It's pretty clear your destiny lies far beyond the Smallville city limits.
Młody Lord, postanowił zmienić swoje przeznaczenie.
The Young Lord set out to change his fate.
Taką ścieżkę wybrało dla ciebie przeznaczenie.
That is the path, fate's chosen for you.
Zamartwia mnie teraz nasze wielkie przeznaczenie.
It is our greater destiny that concerns me now.
Musi wypełnić swe przeznaczenie i dostarczyć wiadomość.
She needs to fulfill her destiny and deliver that message.
Jestem tu by wypełnić przeznaczenie Ra'a Al Ghul'a.
And I'm here to fulfill Ra's Al Ghul's destiny.
Jak widać przeznaczenie nie jest pozbawione ironii.
Fate, it seems, is not without a sense of irony.
Ale... to było moje przeznaczenie.
But it was my destiny, and theirs, when they found me.
Nigdy nie wierzyłam wcześniej w przeznaczenie.
I never believed in destiny before, but I do now.
Wymyśliliśmy sobie przeznaczenie, gdyż nie lubimy przypadku.
We inVented destiny, because we don't want things to be accidental.
Nie jest żartem zmiana przeznaczenie dziecka.
It's not a joke to change a child's destiny.
Ja widziałam wspaniałe przeznaczenie dla ciebie, kochanie.
I... I see a great destiny for you, my darling.
Zaraz przed śmiercią, przeznaczenie dało księdzu drugą szansę.
Right before his death - destiny gives the priest a second chance.
Jedno uderzenie na zawsze zmieniło bieg historii Ziemi i przeznaczenie ludzkości.
One impact would forever change the course of Earth's history and the fate of mankind.
W naszej pracy przeznaczenie zdradza cię tylko raz.
In our line of work destiny betrays you just once.
Zanim poleciał spotkać swoje przeznaczenie w tę burzową noc.
Before he flew to meet his destiny on that storm-tossed night.
Czekaliśmy długo na nasze ostateczne przeznaczenie.
We have waited long for this ultimate destiny.
Jakiż mały jesteś na tak wielkie przeznaczenie.
How small you are for such a great destiny.
Przepraszam, ale wierzę w przeznaczenie.
I'm sorry, but I kind of believe in fate.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 3643. Pasujących: 3643. Czas odpowiedzi: 67 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo