Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "przezroczysty" na angielski

Wyszukaj przezroczysty w: Definicja Synonimy
clear
translucent
see-through

Sugestie

Bezpośrednio po wyjęciu z lodówki roztwór powinien być przezroczysty.
The solution should be clear immediately after removal from the refrigerator.
Roztwór do wielokrotnego dawkowania jest przezroczysty, bezbarwny i sterylny.
The solution for multidose use is clear, colourless and sterile.
Bezbarwny, jednorodnie przejrzysty lub przezroczysty płyn.
Colourless, uniformly clear to translucent liquid.
Rozumiem, że nie przebywasz zbytnio na słońcu, ale jesteś prawie przezroczysty.
OK, I understand that you don't get a lot of sun, but you're, like, translucent.
Dziwaczny przezroczysty zabójca, dwa najwyraźniej niepowiązane morderstwa...
Freaky see-through killer, two apparently unrelated murders.
Proszek powinien natychmiast rozpuścić się, dając przezroczysty roztwór.
The powder should dissolve into a clear solution immediately.
Należy stosować tylko przezroczysty roztwór z nieuszkodzonych pojemników.
Use only clear solutions and undamaged containers.
Nie należy stosować roztworu jeśli nie jest przezroczysty lub zawiera cząstki stałe.
Do not use if you notice the solution is not clear or contains particles.
Enbrel 50 mg dostępny jest w postaci ampułkostrzykawki zawierającej przezroczysty, bezbarwny lub jasnożółty roztwór do wstrzykiwań.
Enbrel is supplied as a pre-filled syringe containing a clear, colourless or pale yellow solution for injection.
Roztwór musi być przezroczysty i bezbarwny.
It must be clear and colourless.
Po rozpuszczeniu uzyskuje się przezroczysty, bezbarwny roztwór zwykle w czasie krótszym niż 3 minuty.
On reconstitution a clear, colourless solution is usually obtained within less than 3 minutes.
Biały liofilizat i przezroczysty, bezbarwny rozpuszczalnik.
White lyophilisate and clear, colourless solvent.
Otrzymany roztwór powinien być przezroczysty i nie powinien zawierać cząstek.
The resulting solution should be clear, without particles.
Uzyskany roztwór powinien być idealnie przezroczysty.
The resulting solution must be perfectly clear.
Nie używać roztworu, jeśli nie jest przezroczysty lub jest zmętniały.
Do not use the solution unless it is clear and not cloudy.
Jak wygląda produkt Optimark i co zawiera opakowanie Fiolki z produktem Optimark zawierają przezroczysty, bezbarwny lub jasnożółty roztwór.
Optimark vials contain a clear, colourless to pale yellow solution.
Przed odtworzeniem, proszek jest beżowy do pomarańczowo- beżowego; rozpuszczalnik jest przezroczysty i bezbarwny.
Before reconstitution, the powder is beige to orange beige; the solvent is clear and colourless.
Roztwór można stosować tylko wtedy, gdy jest przezroczysty, bezbarwny i nie stwierdza się w nim żadnych cząstek stałych.
It must only be used if the solution is clear, colourless, with no solid particles visible.
Nie stosować leku ADVATE jeżeli roztwór nie jest w pełni przezroczysty lub nie nastąpiło całkowite rozpuszczenie.
Do not use ADVATE if the solution is not fully clear or not completely dissolved.
Powinien być przezroczysty i nie powinien zawierać cząstek.
It should be clear and contain no particles.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 151. Pasujących: 151. Czas odpowiedzi: 82 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo