Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "przybrane dziecko" na angielski

Wyszukaj przybrane dziecko w: Definicja Słownik Synonimy
foster child
foster kid
stepchild
Przybrane dziecko farmera nagle znajdzie się w żłobku w Downton?
A farmer's foster child turns up in the Downton nursery?
Z tego co wiem, jest 15 podświadomych znaków, które przejawia nowo przybrane dziecko, kiedy ma zamiar uciec podczas swojej pierwszej nocy.
You know, by my account, there are 15 separate subconscious signs or tells that a new foster child displays when they're going to run away on his or her first night.
Przybrane dziecko jak ty, przynajmniej tak mówiłaś, kiedy byliśmy razem.
Foster kid, like you were, at least that's what you told me when we were together.
Przybrane dziecko, niedawno umieszczone w rodzinie.
Foster kid, recently placed.
Pisał, że horror to opóżnione umysłowo, przybrane dziecko fiImów, ponieważ, w dziecinny sposób traktuje dziecinnie nieprawdziwy materiał .
He wrote that the horror film was the backward stepchild of movies, because "it has dealt so childishly with such childishly unreal material."
b) dziecko lub przybrane dziecko będące na utrzymaniu osoby zaangażowanej;
(b) a dependent child or stepchild of the relevant person;
Zanim Ezrowie zaginęli... mieli przybrane dziecko.
Before the Ezras went missing... they had a foster child.
Każdy z leżących na ziemi reprezentuje przybrane dziecko, potrzebujące opieki medycznej.
Each body on the ground represents a foster child in desperate medical need.
Moi kumple Jeff i Jeff zabrali swoje przybrane dziecko.
My friends Jeff and Jeff are bringing their new foster child.
Nie mogę uwierzyć, że bierzecie przybrane dziecko.
I can't believe you guys are getting a foster kid.
Myslisz, ze nie wiem, kiedy moje przybrane dziecko czegos chce?
You think I don't know when one of my foster kids needs something?
Toby Wellstone... Mieszkał u ciebie, jako przybrane dziecko jakieś pięć lat temu?
Toby Wellstone... he lived with you as a foster kid about five years ago?
Mam dość traktowania jak przybrane dziecko
I'm sick of getting treated like a stepchild
Masz na myśli przybrane dziecko?
You mean a foster child?
Micaela Martinez. Także przybrane dziecko.
Micaela martinez.Also a foster kid.
Buster, twoje przybrane dziecko?
Buster, your child bride?
Przybrane dziecko, które od 11 roku życia siedziało w poprawczakach.
A foster kid who's been in and out of juvie since he was 11.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 17. Pasujących: 17. Czas odpowiedzi: 24 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo