Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "przycisk do papieru" na angielski

Wyszukaj przycisk do papieru w: Definicja Synonimy
Możesz zrobić z tego przycisk do papieru.
You could use it as a paperweight.
To był taki piękny, kryształowy przycisk do papieru, z płatkami lawendy zatopionymi w środku.
It was this beautiful crystal paperweight, with these lavender petals suspended inside.
Mogę użyć cię jako gigantyczny emo przycisk do papieru.
I shall use you as an enormous emo paperweight.
Podniosłam przycisk do papieru z biurka i i uderzyłam go nim w głowę.
I picked the paperweight up... off the desk, and I... I hit him over the head with it.
Gipsowy przycisk do papieru w ksztalcie bajgla z serem.
This is a plaster-of-Paris bagel and cream cheese paperweight.
To może być na przykład ołówek albo przycisk do papieru.
It could be anything from a pencil to a paperweight.
Ja dla ciebie mam przycisk do papieru który powiększa twoje zdjęcie dziecka.
And I got you this paperweight that magnifies your baby picture.
Albo ta odznaka skończy jako przycisk do papieru.
or that badge turns into a paperweight.
Zawsze chciałam mieć przycisk do papieru.
I always wanted a paperweight.
pręt Plutonu użył jako przycisk do papieru.
Plutonium rod used as paperweight.
Austriacki kryształowy przycisk do papieru.
An Austrian crystal paperweight.
Podoba mi się twój przycisk do papieru.
I like your paperweight.
Plutonowy pręt użyty jako przycisk do papieru.
Plutonium rod used as paperweight.
Nie odlecę... Jesteś jak ogromny przycisk do papieru.
I won't fly away... you are such a huge paperweight on this planet.
Pomóż mi zrozumieć, jak przycisk do papieru może mieć taką moc.
Help me understand how a little paperweight can have a large impact.
To dzieło sztuki lub przycisk do papieru.
I think it's either a piece of fine art or a paperweight.
Dałaś ten przycisk do papieru ojcu, jak byłaś mała.
You gave that paper weight to your father when you were a little girl.
Mogłaby służyć jako przycisk do papieru.
It could serve as a paperweight.
Jedyne co miałem to przycisk do papieru gdy zaczynałem tu pracę.
You know, all I got was a paperweight When I started working here.
Spangler ma przycisk do papieru z Atlas MacDowell.
Spangler has a paperweight on his desk from Atlas MacDowell.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 228. Pasujących: 32. Czas odpowiedzi: 76 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo