Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "przygotowani na" na angielski

Wyszukaj przygotowani na w: Definicja Synonimy
prepared for
equipped for
prepared to ready for
equipped to
trained for
prepare for

Sugestie

Ostrzegę nauczycieli, by byli przygotowani na najgorsze.
I'll alert all my teachers to be prepared for the worst.
Bądźcie przygotowani na energiczną kampanię przeciwko traktatowi lizbońskiemu w Irlandii.
Be prepared for a vigorous campaign against the Treaty of Lisbon in Ireland.
Nie jesteśmy przygotowani na ciężko rannych.
We're not equipped for severely wounded people!
To dobrze, bo nie jesteśmy przygotowani na koniec świata.
Good 'cause we're not equipped for the end of the world.
Powinniśmy być przygotowani na kolejne spotkania ze Zmiennymi.
We should be prepared to encounter other changelings in the future.
Bądźcie więc przygotowani na lądowanie pod ostrzałem.
So let's be prepared to land on the ground with the rifles firing.
Jesteśmy przygotowani na obustronną wymianę informacji.
We are prepared for an exchange in both directions.
Zawsze musimy być przygotowani na najgorsze.
We must always be prepared for the worst.
Ufam że jesteście przygotowani na dzisiejszy końcowy egzamin.
I trust you've prepared for today's final exam.
Musimy być przygotowani na wszelkie ewentualności.
We have to be prepared for any contingency.
Ale musimy być przygotowani na najgorsze.
But we must be prepared for the worst case.
Chcemy być przygotowani na każdą ewentualność.
We just want to be prepared for every contingency.
I musimy być przygotowani na dzień sądu.
And we must all be prepared for that day of judgment.
Nie byliśmy przygotowani na taki tłum.
We weren't prepared for a crowd this big.
Może będą lepiej przygotowani na następną Apokalipsę.
Maybe they'll be better prepared for the next Apocalypse.
Jesteśmy lepiej od nich przygotowani na oblężenie.
We are more prepared for a siege than they could ever be.
Musimy być przygotowani na wszelki wypadek.
But we must be prepared for the worst case.
Musimy być przygotowani na każdą ewentualność.
We need to be prepared for every possibility.
Myślałem, że nie jesteście przygotowani na przyszłość.
I thought you boys weren't prepared for the future.
Nie, jeśli zajdzie taka konieczność, to musimy być przygotowani na obronę naszych granic.
No, should the need arise, we must be prepared to defend our borders with an army, yes.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 306. Pasujących: 306. Czas odpowiedzi: 98 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo