Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "przygotowywać się do" na angielski

Wyszukaj przygotowywać się do w: Definicja Synonimy
train for
be getting ready for
prepping for
prepare for
preparing to
prepare to
Jeśli coś byś sobie w nie zrobił... nie mógłbyś przygotowywać się do testu.
If you had, you couldn't train for the military test.
Będziecie przygotowywać się do czegoś co będzie największym wydarzeniem historycznym w dziejach marynarki i polecicie na nią.
Top secret means you train for something... never done before in aviation history... and you go without knowing where you're going.
Nie powinieneś przypadkiem przygotowywać się do wywiadu?
Shouldn't you be getting ready for your interview?
Powinienem przygotowywać się do pójścia na studia.
I should be getting ready for college.
Powinna być tutaj i przygotowywać się do misji.
She should be here prepping for Zagreb.
Drukuję quiz, bo wczoraj oglądałam telewizję zamiast przygotowywać się do lekcji.
No, I'm printing a pop quiz because I watched TV last night instead of prepping for class.
Będziecie przygotowywać się do czegoś, czegojeszcze nie było i polecicie, nie wiedząc dokąd.
Top-secret means you train for something never done before in aviation history, and you go without knowing where you're going.
Nie powinnaś przygotowywać się do ślubu?
Aren't you supposed to be getting ready for a wedding?
Lepiej zacznij przygotowywać się do walki.
You better get ready to fight.
Słuchaj, Einstein powiedział, że nie możemy jednocześnie przygotowywać się do pokoju i do wojny.
Look, Einstein himself said we cannot simultaneously prepare for peace and for war.
Powinniście ćwiczyć mowy i przygotowywać się do spotkania.
You should be doing your impromptus and getting ready for the meet.
Zacząłem przygotowywać się do zimy. Odesłałem część koni i ludzi do Zalewu Olgi.
I started getting ready for winter... and sent some of the men with all our horses to Olga Bay.
Zatem pora przygotowywać się do ślubu.
Then there are nuptials to be arranged.
Wybaczcie mi, panie, na razie nie jestem w stanie przygotowywać się do koronacji księcia.
Forgive me, ladies, I don't feel up to a fitting for the Prince's coronation just now.
Jeśli wszyscy znają odpowiedzi, to nie musimy przygotowywać się do jutrzejszego testu.
Well, if everyone knows the answers, we don't need to prepare any more for tomorrow's test.
Pojawia się wtedy, gdy będziemy przygotowywać się do wyborów.
It has come just as we are about to begin preparing for the elections.
Mogą przygotowywać się do uruchomienia nowego źródła zasilania.
Why? It could be an early effort to launch a new power core.
Mówiąc o zawodach, nie powinniśmy przygotowywać się do naszych?
Speaking of competitions, shouldn't we start like, preparing for ours?
W połowie kwietnia 2014 r. siły Denga Wol miały przygotowywać się do odbicia miasta Bentiu będącego w rękach sił antyrządowych.
In mid-April 2014, Deng Wol's forces reportedly prepared to recapture Bentiu from anti-government forces.
Teraz? Musi przygotowywać się do wyjazdu, do Nowego Jorku.
But she's getting ready to go to New York.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 52. Pasujących: 52. Czas odpowiedzi: 87 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo