Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "przyjemność" na angielski

Wyszukaj przyjemność w: Definicja Synonimy

Sugestie

Ta przyjemność jest najgorsza, Mademoiselle.
Your pleasure is the very worst part of it, mademoiselle.
Przynajmniej będę miał przyjemność z twojego towarzystwa.
Well, at least I will have the pleasure of your company.
To przyjemność jeść kolację z rodziną.
It's fun to eat supper with your family.
Pamiętajcie, to ma być przyjemność.
Remember, it's supposed to be fun.
Towarzyska pogawędka to dla mnie... rzadka przyjemność.
Small talk like this... to me... is a rare treat.
To rzadka przyjemność, mój przyjacielu.
MAURICE: This is a rare treat, my friend.
To duża przyjemność poznać was oboje.
It's a great pleasure to meet you both.
Zabicie cię sprawi mi wielką przyjemność.
It will give me great pleasure killing you.
Czerpiesz perwersyjną przyjemność z odmawiania mi.
You take a perverse pleasure in turning me down.
Nie sądzę, abyśmy mieli przyjemność.
I don't think we've had the pleasure.
Myślę, że dajesz przyjemność wielu mężczyznom.
I mean, I think that you bring pleasure to a lot of men.
W tej betonowej dżungli, straciłaś prostą przyjemność życia.
In this concrete jungle, you lost your primal pleasure to live.
Członkowie trybunału, to żadna przyjemność skazywać porucznika Scotta.
Members of the board, we take no pleasure in prosecuting Lieutenant Scott.
I obie wiemy że to czysta przyjemność zniszczyć cię.
And we both know it would be a simple pleasure to annihilate you.
Muszę przyznać, czerpię pewną... perwersyjną przyjemność z tego.
I must admit, I do get a certain... perverse pleasure out of it.
Nie powiem żebym miał tą przyjemność.
Well, I can't say I've had the pleasure.
Dobrze, przyjemność osobista, Przeoczyłem to.
Good! Personal pleasure, I overlooked that one.
Ludzie tu preferują fizyczną przyjemność i sceptycyzm.
The people here are given over to physical pleasure and scepticism.
Mam wielką przyjemność powitać was tu dzisiaj.
And it is my great pleasure to welcome you here today.
To była prawdziwa przyjemność obcować z takim geniuszem.
It's been a pleasure being witness to such genius.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 4298. Pasujących: 4298. Czas odpowiedzi: 128 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo