Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "przyjemny" na angielski

Wyszukaj przyjemny w: Definicja Synonimy
pleasant
nice
enjoyable
sweet
agreeable
pleasurable
pleasing
Not hard
pretty
pleasantly

Sugestie

Oczywiście. To niezwykle przyjemny głos.
Well, it's a very pleasant voice.
To bardzo przyjemny sposób umierania, chociaż kosztowny.
Lt is a very pleasant way to die, even if it is expensive.
Sierżant chce wma opowiedzieć bardzo przyjemny sen.
The Sergeant has a very nice dream to relate.
To może nie być zbyt przyjemny artykuł.
It may not be a very nice one.
Myślałam, że to zrujnuje ten przyjemny spacer.
I thought it would spoil an otherwise enjoyable walk.
Nowy członek, pan Coolidge, jest znacznie mniej przyjemny.
Their new member, Mr. Coolidge, is far less pleasant.
Harmonijna architektura, niezniszczona, niesamowite otoczenie, przyjemny styl życia.
Harmonious architecture, unspoiled, outstanding surroundings, pleasant lifestyle.
Tak czy owak, nie był to zbyt przyjemny dzień.
All in all, this has really not been a very pleasant day.
To był tylko mały przyjemny eksperyment.
It's a nice little experiment.
Mam nadzieję, że lot tutaj był przyjemny.
I hope your flight here was pleasant.
Ten czas razem był relaksująco przyjemny.
Our time together was relaxingly pleasant.
Tak, ja też miałam bardzo przyjemny dzień.
Yes, I also had a pleasant day.
Na pewno byłby przyjemny, Tony.
Sure it would be nice, Tony.
2-gi maja, przyjemny zimny poranek.
On May 2, Nice cold morning.
To już nie jest twój przyjemny przeciętny świat.
This isn't your nice middle-class world any more.
To bardzo przyjemny, mały targ.
This is a nice little market.
Nie, właściwie był bardzo przyjemny.
No, it was actually very pleasant.
Zanim pan się wprowadził, mieszkał tu pewien gnostyk, bardzo przyjemny pan.
Before you moved in, a theosophist lived here, and he was very pleasant.
Wystarczy Xanax i każdy lot jest przyjemny.
Enough Xanax and any flight's nice.
Ma przyjemny wykrój ust, kiedy przemawia.
There's something pleasant about his mouth when he speaks.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 401. Pasujących: 401. Czas odpowiedzi: 100 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo