Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "przykładałem" na angielski

Nie przykładałem wystarczająco dużo uwagi do moich dzieci.
I haven't always paid enough attention to my kids.
To było moje pierwsze poważne dochodzenie więc naprawdę się do niego przykładałem.
It's my first big claims investigation, so I really check into it.
Otwierałem butelkę szampana i nie przykładałem do tego uwagi.
And I was opening a bottle of champagne and not paying attention.
Na początku przykładałem się do tego wszystkiego.
For the first couple of years I bought into the whole thing,
Byłem na kursie z Power Pointa i naprawdę się przykładałem.
I took care of the power point presentation I really done my homework, you know.
Właściwie, to przykładałem wielkie znaczenie do wyników testów.
I lend great import to test scores.
To prawda, nie przykładałem się, i nie żałuję.
That's right, I never worked very hard, and I have no regrets.
Kiedy przykładałem ucho do jej pępka, słyszałem ocean.
When I put my ear to her navel, I could hear the ocean.
Myślał, że byłem krnąbrny i nie przykładałem należytej uwagi.
He thought I was being naughty, and wasn't paying attention.
Eksperymentując z Cylindrami Faraona położyłem się na plecach i przykładałem je do skroni.
Experimenting with The Pharaoh's Cylinders I lay down on my back and put them to temples.
Nigdy tak naprawdę nie przykładałem uwagi do ciebie ani naszego związku.
I never really paid any attention to you or the relationship.
Przez wiele nocy przykładałem ci nóż do gardła, gdy spałeś.
Many nights I've put a blade to your throat while you were sleeping.
Kiedyś przykładałem głowę do głośnika i słuchałem tego w kółko.
I used to put my head to the stereo speaker and play that record over and over.
Ja też nie przykładałem się do uczenia.
I wasn't exactly a hands-on teacher.
Moje 50 godzin prac społecznościowych oznaczało czyszczenie miasta, nie przykładałem się.
My 50 hours of community service meant cleaning a city I didn't care about
Wiesz, w ogóle się do tego nie przykładałem.
You know I wasn't really tryin' hard.
Nie, nie przykładałem się!
no, i went!
Nie przykładałem uwagi do sprawdzania obecności.
I don't take attendance.
Nie przykładałem się zbytnio.
Like I even care.
Nie przykładałem odpowiedniej uwagi.
Haven't been paying attention.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 5611. Pasujących: 35. Czas odpowiedzi: 268 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo