Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "przynieść" na angielski

Wyszukaj przynieść w: Definicja Synonimy

Sugestie

Chciałem coś przynieść, aby okazać moją wdzięczność.
I just wanted to bring something to show my appreciation.
Belyeu powiedział, żeby rano przynieść kasetę.
Belyeu said to bring the tape first thing tomorrow.
Możesz mi przynieść dokumentację Billie Bishop z przed jej przeniesienia.
Could you get me Billie Bishop's records from before she transferred.
Paige, idź przynieść Księgę Cieni.
Paige, go get the Book of Shadows.
Poza tym przyszedłem, żeby przynieść...
Otherwise I'd have come to fetch the...
Dzisiaj na aukcji może przynieść $6 millionów.
In today's market at auction it could fetch $6 million.
Nie możesz przynieść nawet pyłku ze swojego domu.
You shouldn't bring even a speck from your house.
Ten wieczór powinien przynieść nam dużą oglądalność.
Well, this evening's proceedings should bring us a lot of publicity.
Mogą ją przynieść jutro na trening.
They can bring the contracts to practice tomorrow.
Zaufanie może przynieść dużo fałszywej nadziei.
Trust can bring a lot of false hope.
Kiedy dam znać, proszę przynieść szampana i pierścionek...
When I signal you, if you'd bring some champagne with the ring...
Proszę przynieść kartę, by dokończyć wypożyczanie.
Please bring your card so I can finish the process.
Pójdę przynieść ci coś na uspokojenie.
Bring you back something to calm you down.
Zdejmij buty, żeby nie przynieść zarazków.
Take off your shoes so you don't bring bacteria inside.
Nie mogę ci pozwolić przynieść tego twoim przyjaciołom.
I can't let you bring any of that stuff to your friends.
Byłbym wdzięczny, gdybyś mógł przynieść z tuzin bułeczek.
I'd appreciate it if you could bring a dozen of their dinner rolls.
Możesz przynieść pokój wszystkim udręczonym tej ziemi.
You could bring peace to all the troubled people.
Nie byłam pewna czy ją przynieść.
I wasn't sure whether to bring it.
Ale poza tym, zdołałeś przynieść mu pieniądze...
But anyway, you managed to bring him the money...
Proszę przynieść kartę rejestracyjną i inne potrzebne papiery.
You might bring the registration book and any necessary papers.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 4806. Pasujących: 4806. Czas odpowiedzi: 69 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo