Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "przyparty do muru" na angielski

Wyszukaj przyparty do muru w: Definicja Synonimy
cornered
up against the wall
backed into a corner
back's against the wall
pinned down
back against the wall
Ale pamiętam, że wślizgiwałem się na posterunek bo nie chciałem zostać przyparty do muru przez dziennikarzy.
But I remember I was ducking into the station house... because I didn't want to get cornered by the reporters.
Następnym razem, gdy zostałem przyparty do muru, to facet skończył w gabinecie stomatologa.
The next time I was cornered, the guy ended up needing dental work.
Gdybym nie był przyparty do muru i wiedziałbym, że was ścigają,
And if I weren't up against the wall and knew you guys were wanted...
Ale ja... to znaczy, być może on... być może był przyparty do muru; może musiał to zrobić.
But I... I mean, maybe he... Maybe he was up against the wall; at the end of his rope.
Nawet przyparty do muru nie podda się.
Backed into a corner, he won't budge.
Okay, kiedy Dornvald zostaje przyparty do muru, używa ukochanych ludzi, prawda?
Okay, when Dornvald gets backed into a corner, he targets people's loved ones, right?
Nie lubi być przyparty do muru, więc zasugerował byśmy zeszły na ziemię i znalazły śmiertelnika, który wybierze zwycięzcę.
He doesn't like to be cornered so he suggested we come down and find a mortal to decide the winner.
Dziadek uczył nas, że kiedy znajdziesz się w trudnej sytuacji, gdy jesteś przyparty do muru, nie możesz się po prostu poddać.
Grandfather taught us that when you're caught in a dire situation, when you're cornered, you don't simply fall on your sword.
Przyparty do muru odpowiada pan pytaniem na pytanie.
When he's cornered, he answers questions with questions.
Jestem przyparty do muru.
Ramzes jest przyparty do muru.
Człowiek przyparty do muru szybko poznaje prawo.
When your back's against the wall, you learn the law real fast.
Człowiek przyparty do muru szybko poznaje prawo.
You got no choice, you learn the law real fast.
Kocham ją, i jestem przyparty do muru.
I love her, and I'm completely cornered.
Robisz to gdy jesteś przyparty do muru, nie masz drogi ucieczki... i dziewczyna jest w ciąży.
You do it when your back's against the wall and there's no way out... like if the girl's pregnant.
Alfred, jestem przyparty do muru.
Lecz zamiast tego, Terkel zrobił to co robił ktos przyparty do muru.
But instead, Terkel did what one would do with the back against the wall.
Wiem, że byłeś przyparty do muru.
I know you went out on a limb.
Ale przyparty do muru, mogę wiele.
But when push comes to shove, I can still do that.
Sir, kiedy kapitan Maxwell, czuje się przyparty do muru, uderza.
Sir, Captain Maxwell - if he feels his back is against the wall he'll strike.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 53. Pasujących: 53. Czas odpowiedzi: 59 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo