Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "przyprawa" na angielski

Wyszukaj przyprawa w: Definicja Synonimy
spice
seasoning
condiment
flavoring

Sugestie

Jesteś słodka jak cukier i przyprawa?
Are you nice as sugar and spice?
To nie może byc ta przyprawa.
You can't be his spice.
Dla mnie to brzmi jak przyprawa.
I think Paprika sounds like a seasoning.
Tato, co to za specjalna przyprawa?
Dad, what is this special seasoning?
Przyjęto taką temperaturę, ponieważ pozwala ona najlepiej odczuwać różnice organoleptyczne, w temperaturze normalnej kiedy oliwa jest wykorzystywana jako przyprawa.
This temperature has been chosen because it is the best for easily observing organoleptic differences, at normal temperature, when oils are used as a condiment.
To jest loomi... środkowo-wschodnia przyprawa.
That's loomi - a Middle Eastern spice.
Każda przyprawa może być dodana tylko raz, oczywiście we właściwym porządku.
Each spice can only be used once, of course, and in the correct order.
Cukier i przyprawa i wszystko... co bezużyteczne, chyba, że pieczesz.
Sugar and spice and everything... useless unless you're baking.
Słodycz, przyprawa i wesoła zabawa.
Sugar, spice and everything nice.
Spójrz no tylko, cukier i przyprawa zamiast równań i probówek.
Look at you, all sugar and spice instead of equations and test tubes.
Nie ta przyprawa, weź inną.
Not this spice, get that other one.
Tam gdzie jest przyprawa, są też czerwie.
Wherever there is spice, there are worms.
25010091 | Sól odpowiednia do spożycia przez ludzi Sól odpowiednia do spożycia przez ludzi jest solą niedenaturowaną przydatną do bezpośredniego wykorzystania domowego lub przemysłowego jako przyprawa lub środek konserwujący dodawany do żywności. Sól taka generalnie posiada wysoki stopień czystości i jest jednolicie biała. |
25010091 | Salt suitable for human consumption Salt suitable for human consumption is undenatured salt suitable for direct domestic or industrial uses as a seasoning or preserving agent for foodstuffs. It generally has a high degree of purity and is uniformly white. |
Przyprawa, Cynamon, Brązowy Cukier i Masło.
Spice, Cinnamon, Brown Sugar and Butter.
"Przyprawa (przyprawy)" lub "mieszanka przypraw"
'Spice(s)' or 'mixed spices'
A tak wogóle, to co ta Przyprawa ma dla mnie robić?
What's my spice supposed to do for me, anyway?
Najbardziej popularna przyprawa w Galaktyce.
Yes, salt... the most common spice in the galaxy.
To bardzo silna przyprawa.
It's a very strong spice.
Gdzie przyprawa, tam czerwie.
Wherever there is spice, there are worms.
Czysta, nierafinowana przyprawa.
Pure, unrefined spice.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 92. Pasujących: 92. Czas odpowiedzi: 66 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo