Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "przystanek autobusowy" na angielski

Wyszukaj przystanek autobusowy w: Definicja Synonimy
bus stop
bus station
bus stand
stop the bus
Nie mamy pojęcia, czy dzieciak dotarł chociaż na przystanek autobusowy.
What we don't know is if the kid even made it as far as the bus stop.
W pobliżu naszej szkoły jest przystanek autobusowy.
There is a bus stop near our school.
Wiem, że przystanek autobusowy jest trzy mile stąd i mogę tam dotrzeć w 24 minuty.
I know there's a bus station three miles away and I can walk there in 24 minutes.
Musimy znaleźć przystanek autobusowy.
We need to find a bus station.
Idziemy na stację, bądż na przystanek autobusowy.
We can either go to the railway station or the bus stand!
Widzieliśmy przystanek autobusowy, na którym Barack Obama czekał na autobus.
We saw the bus stop where a young Barack Obama used to sit and wait for the bus.
Chociaż mam piękny widok na przystanek autobusowy.
Though I do have a great view of a bus stop.
Jeżeli jest tu gdzieś przystanek autobusowy... to Tommy i ja wracamy do Pragi.
If there's a bus stop somewhere, Tommy and I are going back to Prague.
Bałem się, że będziesz chciał wracać do domu i naprawiać przystanek autobusowy.
I was worried you were going to want to go home and fix the bus stop.
Z rana, gdy potrzebuje podwózki do domu, wskaż jej najbliższy przystanek autobusowy, zanim wrócisz spać.
In the morning, if she needs a ride home, point her to the nearest bus stop before you go back to sleep.
Posłuchaj, razem z żoną zatrzymaliśmy się w motelu na końcu ulicy przed budynkiem jest przystanek autobusowy.
Listen, my wife and I are staying at a motel up the street and there's a bus stop out front.
Monitoring pokazał jej przejście na przystanek autobusowy na 8 Ulicy, Przeszła także przy wejściu do przejścia podziemnego.
Surveillance showed her bypass the 8th Street bus stop, she also walked right by the subway entrance.
To nie przystanek autobusowy, drzwi są tam.
Not a bus stop, door's that way.
inne: skrzyżowanie, światła sygnalizacyjne, parking, przystanek autobusowy, postój taksówek...
others: crossroad, signal lights, parking, bus stop, taxi stop...
Przystanek autobusowy jest kilka kilometrów dalej.
Bus stop's a few miles away.
Zaprowadzę pana na przystanek autobusowy.
I'll take you to a bus stop.
Serwis drogowy to przystanek autobusowy.
The road service is a bus stop.
Niedaleko jest przystanek autobusowy.
There's a bus stop nearby.
Zauważyłam przystanek autobusowy milę spowrotem.
I noticed a bus stop about a mile back.
Chodźmy na przystanek autobusowy.
Let's head toward the bus stop.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 99. Pasujących: 99. Czas odpowiedzi: 79 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo