Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "przystawiał się do" na angielski

Wyszukaj przystawiał się do w: Definicja Synonimy
make a pass at
he made a pass at
came onto
coming on to
He came on to
hit on
Powiedzmy, że... on rzeczywiście przystawiał się do ciebie.
Let's say... that he did make a pass at you.
Może przystawiał się do ciebie? - On by tego nie zrobił.
Maybe make a pass at you?
Przystawiał się do twojej matki na naszym weselu.
He made a pass at your mother at our wedding.
Zwierzę! Przystawiał się do mnie!
That animal, he made a pass at me!
Parę miesięcy temu obsługiwała go w restauracji, a on przystawiał się do niej.
Reckons she served him in a restaurant and he came onto her a couple of months ago.
Pani chłopak przystawiał się do Whitney, ona się boi wrócić do domu.
Your boyfriend came onto Whitney... and she's scared to stay in your house.
Może przystawiał się do ciebie?
Maybe make a pass at you?
Przystawiał się do mnie.
Clint Dundee przystawiał się do Angie i go zabiłem.
Clint dundee put his hands all over Angie. I hunted him down and shot him in the heart.
Jeśli pan Greggs przystawiał się do ciebie albo dotykał cię...
If Mr. Greggs came on to you or touched you in any way...
Jakiś przystojny facet przystawiał się do mnie.
Some tall guy just hit on me.
Powiedziała mi że on zawsze przystawiał się do niej w autopsji kiedy ją porwał i pozwolił jej odejść...
She told me that he was always coming on to her in autopsy, when he kidnapped her and let her go...
Facet przystawiał się do Mary, Billy się wkurzył i zasadził mu.
This guy were faffing with Mary. Billy gets vexed, lands him one.
Narzeczony matki przyjaciółki przystawiał się do mnie.
My friend's mother's fiancé made a play on me.
Jak na zabawie, gdy przystawiał się do ciebie ten wielki Szwed.
At the elks dance, when that big Swede hit on you.
Co, przystawiał się do niej?
What, he was hitting on her?
Wiem, że był pijany, ale... przyszedł tutaj i przystawiał się do mnie.
I know he was drunk but... Trevor came in here and made a pass at me.
Udzielałbym ci rad małżeńskich i przystawiał się do ciebie.
I could give you marital advice and hit on you.
Najpierw twój tata ją zdradzał, a potem jej chłoptaś kanalia przystawiał się do mnie...
I mean, first your dad cheats on her And then this sleazebag boyfriend hits on me.
Chcieli mu dać nauczkę, żeby nie przystawiał się do "zwykłych" osób.
They wanted to teach him a lesson not to come on to straight people.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 53. Pasujących: 53. Czas odpowiedzi: 88 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo