Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "przywódców państw i rządów" na angielski

Wyszukaj przywódców państw i rządów w: Definicja Synonimy
Heads of State and Government
heads of state or government
Muszę wspomnieć, że ta sprawa była przedmiotem rozmów podczas nieformalnego spotkania przywódców państw i rządów, które odbyło się w ubiegłym tygodniu w Lizbonie.
I must mention that this issue was also covered at the Informal Meeting of Heads of State and Government which was held in Lisbon last week.
mając na uwadze, że w przypadku 22 dyrektyw przekroczono termin transpozycji o ponad dwa lata, co jest jawnym naruszeniem zasady "zerowej tolerancji" ustanowionej przez przywódców państw i rządów w 2002 r.,
whereas 22 directives are more than two years behind their transposition deadline, in direct violation of the 'zero tolerance' target set by the Heads of State and Government in 2002,
Komisja proponuje organizowanie co dwa lata szczytu przywódców państw i rządów.
The Commission proposes organising biennial summits of the heads of state or government.
Wreszcie, rezolucja wzywa przywódców państw i rządów UE do przyjęcia wspólnego stanowiska w sprawie ich udziału w ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich.
Finally, the resolution calls on the EU heads of state or government to adopt a common position on their participation in the opening ceremony of the Olympic Games.
B. mając na uwadze, że porozumienie było negocjowane przez 27 przywódców państw i rządów, odpowiedzialnych za ponad 80% globalnych emisji CO 2 i reprezentujących wszystkie główne grupy regionalne,
B whereas the Accord was negotiated between 27 Heads of State and Government, responsible for more than 80 % of the global CO 2 emissions and representing all major regional groups,
Na zaangażowanie przywódców państw i rządów trzeba było jednak czekać do posiedzenia Rady Europejskiej w Nicei w 2000 r.
However, we had to wait until the Nice European Council in December 2000 in order to have a commitment from the Heads of State and Government.
mając na uwadze, że obecny średni deficyt w wysokości 1% jest zgodny z jednoprocentowym celem ustalonym przez przywódców państw i rządów w 2007 r., jednak dziewięć państw członkowskich nie osiągnęło jeszcze tego celu,
whereas the current average deficit of 1% is in accordance with the target of 1% agreed by the Heads of State and Government in 2007, but nine Member States still remain short of this target,
przyznaje, że od czasu spotkania przywódców państw i rządów Afryki i UE trzy lata temu, cały świat został poddany przyspieszonemu procesowi globalizacji i stoi obecnie w obliczu niespotykanego kryzysu finansowego i gospodarczego;
Recognises that since the Heads of State and Governments of Africa and the EU met three years ago, the world has undergone an accelerated process of globalisation and faces an unprecedented financial and economic crisis;
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 8. Pasujących: 8. Czas odpowiedzi: 25 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo