Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "przyznała się do" na angielski

Wyszukaj przyznała się do w: Definicja Synonimy
confess to
admit to
she confessed to
she admitted to
admitted she
has admitted
has claimed responsibility for
pled
copped to
confessing to
admit the
admits to
Zeznam, że słyszałem jak pani Smalls przyznała się do zabicia męża.
I'll testify that I heard Mrs Smalls confess to killing her husband.
Będziesz przekonywał kobietę, żeby przyznała się do przestępstwa?
You're going to convince a woman to confess to a crime?
Asystentka Cullena przyznała się do romansu?
Did Cullen's assistant admit to the affair?
Cóż, do tej pory nie słyszałem, by dr Bailey przyznała się do błędu.
Well, so far, I haven't heard Dr. Bailey admit to a mistake.
Kilka miesięcy temu odmówił przewiezienia do szpitala otrutej kobiety, dopóki nie przyznała się do zabójstwa.
In fact, a few months ago he refused to take a woman to the hospital until she confessed to a murder.
Niesamowite. Przekonać własną córkę by przyznała się do morderstwa, aby ocalić swojego kundlowatego syna.
Remarkable - Convincing your daughter to confess to murder just to save your mongrel son.
Nie wystartowaliśmy, bo ona nie przyznała się do błędu, jakim było podważanie mnie.
I wouldn't take us, because she wouldn't admit to being wrong for challenging my authority.
Właściwie przyznała się do zamordowania męża.
She's pretty much admitting she murdered her husband.
Abigail Griffin przyznała się do udzielenia pomocy kryminalistom.
Abigail Griffin has confessed to aiding and abetting known criminals.
W ostateczności przyznała się do tego i poprosiła o pomoc.
Well, at least she admitted it and is asking for help.
I dla jasności, przyznała się do wszystkiego, więc... proszę bardzo.
And for the record, she admitted to everything, so... there you go.
Więc, Kristin przyznała się do wszystkiego.
So, Kristin confessed to everything.
Twoja matka przyznała się do zabicia twojego ojca.
Listen, Ian, your mother has admitted to killing your father.
Jedna przyznała się do napadu, druga milczy.
One's confessed to the stabbing, the other hasn't said a word.
Żadna z organizacji nie przyznała się do ataku...
No group has taken responsibility... for the bombing yet.
Członkami grupy terrorystycznej, która przyznała się do ataku.
Members of a terrorist group who've claimed responsibility for the attack.
Moja matka właśnie przyznała się do zabójstwa twojej najlepszej przyjaciółki.
My mother just confessed to the murder of your best friend.
Michelle Daly przyznała się do ucieczki z miejsca wypadku, którego nie była sprawcą.
Michelle Bailey admitted to a hit and run that she had absolutely nothing to do with.
przyznała się do ataku/na Międzynarodową Szkołę w Manili.
claimed responsibility for the attack at the International School in Manila.
Ona już przyznała się do morderstwa.
She already admitted to the murder, Ms Child.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 167. Pasujących: 167. Czas odpowiedzi: 164 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo