Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "przyznaj się do" na angielski

Wyszukaj przyznaj się do w: Definicja Synonimy
confess to
Plead guilty to
admit
Uwolnij zakładników, i przyznaj się do naruszenia ogólnokrajowego prawa obrotu bronią.
Release the hostages and confess to federal weapons violations.
Więc, wyświadcz mi przysługę: powiedz mi, że Bones się myli i przyznaj się do morderstwa.
Well, then, do me a favor:tell me Bones is wrong and confess to a murder.
Przyznaj się do obu morderstw, a nie będziemy wnosić o karę śmierci.
Confess to both murders now, And we'll take the death penalty off the table.
Przyznaj się do rzucania czarów, o co jesteś oskarżona, a Sąd okaże ci litość, skazując na dożywotnie więzienie.
Confess to the witchery for which thee stand accused, ...and the court will show you the mercy of perpetual imprisonment.
Przyznaj się do ohydnego grzechu herezji, wyrzeknij się złego.
CONFESS TO THE HEINOUS SIN OF HERESY REJECT THE WORKS OF THE -
Przyznaj się do zabójstwa, Battleford.
Confess to murder, Battleford.
Przyznaj się do tego wszystkiego.
Confess to all of it.
Przyznaj się do ucieczki i poddaj się prawnej karze w panamskim słońcu.
Confess to this escape and face your punishment by law... or face a far greater punishment in the Panama sun.
Po prostu przyznaj się do tego; tak będzie lepiej dla nas wszystkich.
So please, just admit what you're doing it'll be better for everybody.
Chcesz mnie ubiec? Podstawy biznesu, w chwilach kryzysu przyznaj się do problemu.
Business school 101, you have a crisis, you acknowledge the problem.
To znaczy, żeby po prostu przyznaj się do tego.
I mean, you just confessed to it.
Choć raz w życiu przyznaj się do tego.
For once in your life speak the truth.
Większość ludzi nie przyznaj się do takich uczuć!
Most people won't admit to those thoughts.
przyznaj się do swojej pracy, panno lajons.
Commit to your work, Miss Lyons.
Daj się złapać z martwą dziewczyną, przyznaj się do nałogu, idź na odwyk i nie ma problemu.
Get caught with a dead girl, admit to a drug problem, go to rehab, no problem.
Oczywiste jest, że zależy ci na Noss i jeśli nie chcesz się do tego przyznać mnie, przynajmniej przyznaj się do tego sobie.
You obviously care about Noss. If you won't admit it to me, at least admit it to yourself.
przyznaj się do tego, zgódź się na tamto, my już wszystko wiemy - nie wiemy tylko, dlaczego akurat tu cię przysłali, ale się dowiemy - z twoją pomocą albo bez niej.
admit this, agree to that, we know everything, we only don't know the purpose you were sent here for.
Przyznaj się do błędu i błagaj o przebaczenie.
Admit your mistake and beg forgiveness.
Przyznaj się do tego, co zrobiłeś Amy.
Admit what you did to Amy.
Przyznaj się do błędu na dobry początek.
Admitting you were wrong would be a great start.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 63. Pasujących: 63. Czas odpowiedzi: 123 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo