Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "przyzwyczaić się do" na angielski

Wyszukaj przyzwyczaić się do w: Definicja Synonimy
get used to
to adjust to
getting used to

Sugestie

Trzeba kilku dni żeby przyzwyczaić się do zapachu.
It takes a couple of days to get used to the smell.
Musisz przyzwyczaić się do moich metod.
You have to get used to doing things my way, too.
Mnie też trudno jest przyzwyczaić się do twojego widoku.
No, I'm finding it difficult to adjust to the sight of you.
Wciąż próbuje przyzwyczaić się do tego ciała.
I still try to getting used to this body.
Myślę, że muszę jeszcze przyzwyczaić się do mówienia o tym.
I guess I'm kind of still getting used to talking about that.
To niesamowite jak potrafią przyzwyczaić się do wszystkiego.
It is amazing how they can get used to anything.
Jako najmniejszy, musi przyzwyczaić się do ciągłego prześladowania.
As the smallest, he must get used to being constantly bullied.
Musisz przyzwyczaić się do tego, jak działa moja administracja.
You have to get used to how my administration works.
Rachel i ja możemy równie dobrze przyzwyczaić się do pracy baristy i wakacyjnego teatru.
Rachel and I might as well get used to a life of barista work and summer stock.
Moi musieli przyzwyczaić się do mnie.
They have to get used to me too.
Moi musieli przyzwyczaić się do mnie.
They have to get used to me too, you know.
Musisz przyzwyczaić się do brzmienia języka.
Want you to get used to the sound of the language.
Poprostu zobaczyć twoją twarz przyzwyczaić się do niej.
Just to see your face get used to it.
Nie mogę przyzwyczaić się do takiego zimna.
I just can't get used to this cold weather.
Rozumiem, że Chloe zajęło lata, aby przyzwyczaić się do twoich wejść.
I understand it took Chloe years to get used to your entrances.
Twój mózg musi znów przyzwyczaić się do swej pracy.
Your brain needs to get used to doing its job again.
I przyzwyczaić się do mojego temperamentu.
And get used to my temper.
Nie dajmy przyzwyczaić się do tej sytuacji.
We should not get used to this situation.
Lecz musimy przyzwyczaić się do faktu że ten szpital jest pełen pacjentów, niezważając jak trudne to będzie.
But we must get used to the fact that this is a hospital surrounded by patients, however difficult it may be.
Słuchaj wiem, że jest ci ciężko przyzwyczaić się do tych zmian i przepraszam za to.
Listen I know you're having a tough time getting used to these changes and I'm sorry for that.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 141. Pasujących: 141. Czas odpowiedzi: 62 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo