Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "punkt orientacyjny" na angielski

Wyszukaj punkt orientacyjny w: Definicja Synonimy
landmark
Zapisujcie koordynaty: kwadrat 40... 60, wysokość 115, punkt orientacyjny - dworek.
Write down the coordinates: square 40... 60, height 115, landmark - the house.
To jej jedyny punkt orientacyjny.
It's her only landmark.
Tu jest właśnie mój punkt orientacyjny.
This is my landmark.
To jest drugi punkt orientacyjny.
That's the second landmark.
Coś co zostalo zbudowane, jakikolwiek punkt orientacyjny.
Something that was built, any kind of a landmark.
Miasto chce uznać budynek za punkt orientacyjny.
Well, the city wants to declare the building a landmark.
Wyznaczmy sobie ten ogień na wzgórzu jako punkt orientacyjny.
We'll use that fire on top of the hill as a landmark.
To może być jakiś punkt orientacyjny, oznaczający kryjówkę.
It could be a landmark at their hiding place.
To więcej niż lokacja, to punkt orientacyjny.
It's more than a location.
definicja stabilności cen służy jako punkt orientacyjny dla oczekiwań inflacyjnych społeczeństwa.
The definition of price stability serves as a benchmark for the public's expectations for inflation.
"Mimo że gwiazda wskazuje ci punkt orientacyjny."
"Although a star your guiding landmark be."
Jeśli zgubisz się w lesie i widzisz punkt orientacyjny, to ten punkt manipuluje tobą wzdłuż tej drogi?
If you are lost in a forest and you see a landmark, is that landmark manipulating you along a certain path?
Gdybyśmy tylko znaleźli punkt orientacyjny.
If we could just find a landmark.
Daj mi jakiś punkt orientacyjny.
'Give me a landmark.'
Kiedy? - Przegapili punkt orientacyjny
They missed the second checkpoint.
Podajcie jakiś punkt orientacyjny.
What are your nearest landmarks?
Pierwszy punkt orientacyjny to "Budweiser".
Waypoint one is Budweiser.
Jest takie miejsce, nasz charakterystyczny punkt orientacyjny, zwany Zapadliskiem Dewera.
There's a place, it's a sort of local landmark, called Dewer's Hollow.
Znajdujace sie u jej wylotu blokowisko Divis Flats traktujcie jako punkt orientacyjny, ale nie zapuszczajcie sie tam.
You can use the Divis Flats at the top of the Falls Road as an orientation point, but do not enter the flats.
Spytaliśmy naszych informatorów w Hamie, których znaliśmy z Twittera. Pytaliśmy o most, to był nasz punkt orientacyjny.
They said, one, the bridge doesn't exist.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 23. Pasujących: 23. Czas odpowiedzi: 34 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo