Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "punkt porządku dziennego" na angielski

Wyszukaj punkt porządku dziennego w: Definicja Synonimy
item on the agenda
point of order
To jest następny punkt porządku dziennego.
That is the next item on the agenda.
Niestety nie mamy więcej czasu, żeby kontynuować ten punkt porządku dziennego.
Unfortunately, we cannot devote any more time to this item on the agenda.
To nie jest punkt porządku dziennego.
That is not a point of order.
To nie jest punkt porządku dziennego; uwaga ta jest ciekawa, i z pewnością warta pokazania w lokalnej stacji telewizyjnej, nie należy jednak do porządku dziennego.
Colleagues, this is not a point of order: it is an interesting point and it might play on some local TV, but it is not a point of order.
Pytanie ustne do Komisji (ECON - O-0069/2005) w sprawie fuzji giełd w Unii i konstrukcji rynków finansowych, zostaje dodane jako ostatni punkt porządku dziennego.
The oral question to the Commission (ECON - O-0069/2005) on possible stock exchange mergers in the European Union and future architecture of financial markets in the EU would be included as the last item on the agenda.
Następny punkt porządku dziennego obejmuje debatę w sprawie sześciu wniosków dotyczących rezolucji w sprawie Białorusi.
The next item on the agenda is the debate on six motions for a resolution concerning Belarus.
wzywa instytucje UE do wywarcia nacisku, aby problem praw człowieka stanowił stały punkt porządku dziennego wszystkich przyszłych spotkań UE-Rosja, i sądzi, że sytuacja na Białorusi powinna być stałym tematem wszystkich regularnych konsultacji UE i Rosji;
Calls on the EU Institutions to insist that human rights issues should be a standing item on the agenda of all future EU-Russia meetings, and believes that the situation in Belarus should also feature on the agenda of all regular consultations between the EU and Russia;
O ile mi wiadomo, jest to punkt porządku dziennego.
That is an item on the order of business as far as I am aware.
Ten punkt porządku dziennego zostanie zatwierdzony na początku posiedzenia
This item will be confirmed at the beginning of the sitting.
Każdy punkt porządku dziennego posiedzenia umieszcza się na wniosek Komisji lub państwa członkowskiego.
Any item of the agenda of the meeting shall be placed at the request of the Commission or a Member State.
To jest pierwszy punkt porządku dziennego poddawany głosowaniu, do którego przystępujemy od razu.
This is the first item of voting time, which starts straight away.
O godzinie 15.00, kiedy zaczął się ten punkt porządku dziennego, zaczęliśmy tworzyć listę wystąpień.
We started to prepare the list of speakers at 15.00, when we started this item.
Deklaracja ta została wpisana jako pierwszy punkt porządku dziennego po wznowieniu posiedzenia o godz. 21.00.
The statement would be taken as the first item after the resumption of the sitting at 21.00.
Ostatni punkt porządku dziennego.
Now, there is one final matter to discuss.
Zamykam ten punkt porządku dziennego.
This item is now closed.
Na tym kończymy ten punkt porządku dziennego.
That concludes the item.
Drugi punkt porządku dziennego.
Zamykam punkt porządku dziennego.
This item is closed.
Sprawozdanie komisji jest wpisywane jako pierwszy punkt porządku dziennego pierwszego posiedzenia po jego złożeniu.
The report of the committee shall be placed at the head of the agenda of the first sitting following the day on which it was tabled.
Pragnę zwrócić się do posłów o odnotowanie, do czego w istocie odnosi się ten punkt porządku dziennego.
Mr President, I would ask Members to take note of what this item on the agenda is actually about.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 25. Pasujących: 25. Czas odpowiedzi: 46 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo