Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "punkt widzenia" na angielski

Wyszukaj punkt widzenia w: Definicja Synonimy
point of view
perspective
viewpoint
angle
standpoint
optics
way to look at it
way of looking at it
side of things
viewpoints of
points of view
slant

Sugestie

Naomi pokaże nam damski punkt widzenia...
Naomi can give a female point of view...
Podoba mi się twój punkt widzenia.
You know, I like your point of view.
Chciałabym najpierw poznać punkt widzenia Skaary.
I would first like to hear Skaara's perspective.
Ojcostwo zmieniło punkt widzenia, panie Palmer.
Fatherhood has changed your perspective, Mr. Palmer? Yes.
I ten sam punkt widzenia mają na pracownika.
And they have the same viewpoint to the worker.
Mój samotny punkt widzenia świata, o którym prawie nic nie wiedziałem.
My solitary viewpoint Of a world I knew almost nothing about.
Ale chcę poznać twój punkt widzenia.
But I want to know your point of view.
Nasz punkt widzenia to pieniądze i władza.
You see, our point of view is that of money and power.
Każda osoba ma inny punkt widzenia.
Every person has a different point of view.
Powoli ludzie zaczęli akceptować jego punkt widzenia.
Slowly people started to accept his point of view.
Chciałbym byś poznał mój punkt widzenia.
I wish you could see my point of view.
Zmieniło mój punkt widzenia na prawie wszystkie sprawy.
You know, it's altered my point of view about almost everything.
Ja tylko daję ci punkt widzenia Białego Domu.
I'm just giving you the White House's point of view.
Gracie, Chciałabym poznać kobiecy punkt widzenia.
Gracie, I would love to get a woman's point of view.
Możliwości takie istnieją i podzielamy ten punkt widzenia.
Such possibilities exist, and we share this point of view.
Mój punkt widzenia będzie więc inny.
My point of view, therefore, will be different.
To całkowicie dyskwalifikuje mój punkt widzenia.
You know, this completely disrupts my point of view.
Sara Bell, ma inny punkt widzenia.
Sara Bell, however, has a different point of view.
To uproszczony i ograniczony punkt widzenia.
It's a simplistic and limited point of view.
Musisz... podzielić ich punkt widzenia.
You have to appreciate their point of view.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 891. Pasujących: 891. Czas odpowiedzi: 100 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo