Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Zobacz także: ręce i nogi umyć ręce
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "ręce" na angielski

Sugestie

253
ręcę 248
rece 224
209
Nadszedł czas, abyśmy przestali załamywać ręce i spoważnieli.
It is high time that we stopped wringing our hands and got serious.
Już od trzech lat wspólnota międzynarodowa załamuje ręce.
For three years now, the international community has been wringing its hands.
Zapisujący numer telefonu na ręce nastolatki.
Writing his telephone number on the hand of a teenage girl.
Trzymać strzykawkę w jednej ręce jak ołówek.
Hold the syringe in one hand like a pencil.
Odtworzyliśmy tętnicę w twojej ręce usunęliśmy wszystkie szczątki metalu.
We repaired the artery in your arm and got all the metal debris out.
Sprawozdawca najwyraźniej umywa ręce od negatywnych skutków konsumpcji tytoniu.
The rapporteur seeks to wash his hands of the negative consequences of tobacco consumption.
Moje ręce wyglądają staro bo nie śpię.
My hands look old because I haven't slept.
Oddaliśmy nasz związek w ręce kompletnego hipokryty.
We have put our relationship in the hands of a total hypocrite.
Żółć pokonanych spływa na moje ręce.
The bile of the vanquished flows over my hands.
Podejdź do mnie, ręce wyciągnięte.
Now walk towards me, hands out in front.
Potem położył ręce na jego szyi.
Then he put his hands around his neck.
Obie ręce na kierownicę, panie Jones.
I don't think so. Both hands on the wheel, Mr Jones.
Wszyscy inni wyciągają ręce po więcej.
Everyone else I meet has their hand out.
Obie ręce Lance'a Pakowacza/były idealnie skoordynowane.
Bagger Lance had both his hands perfectly coordinated.
Zignoruj całkowicie poprzednią wiadomość bo najwyraźniej masz związane ręce.
Totally disregard that last voice mail because you obviously have your hands tied.
Wpadłeś w ręce kobiety bez skrupułów.
You're in the hands of an unscrupulous woman.
Te ręce zabiły dziesiątki ludzi, Pete.
These hands have killed dozens of people, Pete.
Tymczasem, moje ręce są związane.
In the meantime, my hands are tied.
Mężczyźni klaskali w ręce i krzyczeli.
The men were clapping their hands and shouting.
Oddaliśmy Quinna... w ręce lekarza szarlatana.
We have delivered Quinn into the hands of a witch doctor.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 25173. Pasujących: 25173. Czas odpowiedzi: 133 ms.

ręcę 248
rece 224

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo