Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "raczej" na angielski

Wyszukaj raczej w: Definicja Synonimy

Sugestie

Powinny raczej stanowić przedmiot budżetu zmieniającego.
Rather, they should be the subject of an amending budget.
Wolałbym raczej przeszukać mieszkanie martwej dziewczyny.
Sorry, I'd rather go rifle through a dead girl's apartment.
Myślałem raczej o niedzieli po południu.
Well, I was thinkin' more like Sunday afternoon.
Teraz raczej... widzę przez szczeliny.
It's more like... I'm seeing through the cracks.
I dziś raczej jest dość zajęty.
No, I'm afraid he's having rather a hectic day.
Wilk raczej zginie z głodu niż popełni błąd.
Now a wolf... will starve itself to death... rather than make a mistake.
Nie, raczej idę z prądem.
No, rather, I'm actively trying to go with the flow.
To raczej niegrzeczne zjeść i uciekać.
It's rather rude to eat and run.
Zawsze myślałem że to raczej dobry policjant.
I always thought he was rather a good policeman.
Myślę, że takie rzeczy raczej przeszkadzają niż pomagają.
I think that sort of thing is more inclined to hinder rather than help.
Liczyłem raczej na coś mniej oczywistego.
I was rather hoping for something other than the obvious.
Wolałbym raczej użyć tej piwnicy do czegoś ważniejszego.
I would much rather use this basement for something important.
Był mokry, albo raczej śliski.
He was wet, or rather, slippery.
Musiałeś użyć wpływów albo raczej pieniędzy.
Must have taken some clout, or money, more like.
Przez kilka następnych dni raczej nie będę pił.
Excuse me, sir, I won't be drinking for the next couple of days.
Nie myślałem o tym, ale raczej nie.
No one's really put it like that, but I don't think so.
Twoje ostateczne rozwiązanie było... raczej nieoczekiwane.
Your final solution was, shall we say... unique.
Propozycja jest intrygująca, choć raczej niecodzienna.
The proposition sounds intriguing, albeit a little unorthodox.
Żałuję wielu rzeczy, ale tego raczej nie.
I regret a lot of things. I'm not sure that one is on the list.
Płuco stłuczone, ale raczej nie przebite.
Probable lung contusion, but I'd say a puncture's unlikely.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 18768. Pasujących: 18768. Czas odpowiedzi: 80 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo