Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "radę" na angielski

Sugestie

2060
1390
811
785
rade 581
346
341
Dziękuję bardzo za radę komplementowania Penny.
Well, so much for your advice on complimenting Penny.
W porządku dobrze dzięki za radę.
Okay, well, thanks for the advice.
Dam mu dobrą radę wyhoduj skrzydła.
I'll give him some advice: Grow wings.
W zasadzie dałeś mi świetną radę.
Actually, you gave me some excellent advice.
Dałaś mi najlepszą radę na świecie.
It's because you gave me the greatest advice in the world.
Dziękuję za radę ale taką chcę ją zapamiętać.
I Thank for advice there now I want such her to remember.
Dam ci małą radę, koguciku.
Let me give you a little advice, tuck-a-doodle-do.
Dzięki za radę, ale podziękuję.
Thank you for the advice, but not.
Wziąłeś moją radę o dramatyzmie zbyt dosłownie.
You took my advice about theatricality a bit literally.
Ojcze, postanowiliśmy prosić o radę wieszczkę Vardo.
Father, we decided to seek advice from fortuneteller Vardo.
Dałyby strawę, łóżko, radę.
We could get food, rest, advice.
Dadzą ci złą radę i zrujnują twoje zaufanie.
They'll give you bad advice and ruin your confidence.
Jeśli mam go prosić, odrzucam tę radę, Kapitanie.
If you'll advise me to go to him on bended knees, I don't want your advice, Cap.
Dziękuję za troskliwą radę lordzie Penrose.
Thank you for your considerate advice Lord Penrose.
Wczoraj nawet dostałem radę od sąsiada.
I even got some helpful advice from one of our neighbors last night.
Przyjąłbym twoją radę gdybym był urzędowym trutniem bez ambicji.
I'd take your advice if I wanted to be a dead-eyed government drone with no ambition.
Jestem przyjacielem... mam przyjacielską radę.
I'm a friend, giving you friendly advice.
Najlepszą radę dostałem od Martina Scotta.
I guess the best advice I got was from Marty Scorsese.
Ale zapytałam Lindę Edwards o radę.
But I did ask Linda Edwards for advice.
Komisja będzie przyjmować program prac w formie zaproponowanej przez radę naukową.
The Commission will adopt the work programme as proposed by the Scientific Council.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 17133. Pasujących: 17133. Czas odpowiedzi: 149 ms.

rade 581

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo