Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "rajstopy" na angielski

Wyszukaj rajstopy w: Definicja Synonimy
tights
pantyhose
panty hose
stockings
nylons
Dlatego noszę mini i wełniane rajstopy.
That's why I'm wearing a short skirt and wool tights.
Gorsety, pończochy, pasy do pończoch, rajstopy, biustonosze, podwiązki.
We've got corsets, stockings... suspender belts, tights, bras, slips, petticoats, knickers... socks and garters, sir.
Najwyraźniej nosi maskę albo... rajstopy.
Apparently, he wore a mask or something... pantyhose.
Przepraszam za spóźnienie, ale nie mogłem się wcisnąć w rajstopy.
Sorry I'm late, boys. I had trouble squeezing into this pantyhose.
Minimalna ilość biżuterii, szpilki, rajstopy...
Minimal jewelry, heels, - panty hose...
Wygląda na to, że rajstopy trzymają wszystko do kupy.
Looks like the panty hose kept everything together.
Na twoim miejscu dobrze bym obejrzała te rajstopy.
I'd double-check those tights if I were you.
Te same białe rajstopy, co zawsze.
The same white tights I wear every single day.
Jaka kobieta nosi rajstopy w Miami?
What woman wears panty hose in Miami?
Może ty coś znajdziesz, kiedy już rajstopy wyschną.
Maybe you can find something once the panty hose dry out.
Tak więc rajstopy zapobiegły wypłukaniu tłuszczy przez wodę, i to zabezpieczyło jej ciało.
So the panty hose kept the water from wearing away the adipocere, and that preserved her thighs.
Tu są rajstopy z suszarki o które prosiłaś.
Here are the pantyhose from the drying shed you asked for.
Hightowrt, zrzuć rajstopy i zamelduj się natychmiast w akademii.
Hightower, get rid of the pantyhose and report to the academy immediately.
Gdy byłam w zuchach, Tammie Dineesha mówiła, że wystarczą rajstopy.
You know, in Girl Scouts, Tammie Dineesha said you could do that with panty hose.
Jestem pewny, że baletem świętuje się rajstopy i powolny upływ czasu.
I'm pretty sure the ballet is used to celebrate tights and the slow passage of time.
W szufladach będzie ładnie pachniało i żadne rajstopy się nie zmarnują.
Our drawers will smell nice, and we didn't waste these pantyhose.
I najlepiej jest założyć rajstopy albo jakieś majtki pod krótką spódniczkę, tak sądzę.
And the best thing is to wear pantyhose or some pants under a short skirt, I think.
Po pierwsze, gdy nosisz rajstopy na głowie, nigdy przodem do tyłu.
First of all, when you're wearing pantyhose on your head, never wear control top.
Dłużej gapił się na moje rajstopy niż na twarz.
Spent more time staring at my tights than at my face.
Sukienkę w kratkę, szare rajstopy i buty.
She was wearing a plaid skirt and gray tights with boots.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 178. Pasujących: 178. Czas odpowiedzi: 109 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo