Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "rakieta" na angielski

Wyszukaj rakieta w: Definicja Synonimy

Sugestie

rakietą 168
Kotku, jesteś jak trójczłonowa rakieta.
Baby, you are more like a three-stage rocket.
Za 45 sekund ta rakieta zestrzeli amerykański śmigłowiec militarny.
We got 45 seconds until that rocket takes out a U.S. military helicopter.
Meteor, wodny balon, chińska rakieta.
A weather balloon, a Chinese missile.
Widziałem, że rakieta nadchodzi dla mnie, i nie dostać się z drogi.
I saw that missile coming for me, and I didn't get out of the way.
Jeżeli byłeś naprawdę gracz racquetball, wiedziałbyś, że popierałeś rakieta miazgi.
If you were really a racquetball player, you'd know that you were holding a squash racket.
Ale nie mogę, z tym rakieta dzieje.
But I can't, with that racket going on.
Zdalnie sterowana rakieta H. i jej automatycznie rejestrująca aparatura.
The remote controlled rocket H. and its recording and automatic shooting devices.
To może być rosyjska rakieta, lecąca poniżej widoczności radarowej.
It could be a Russian rocket coming in under our radar.
Na przykład taka rakieta w kieszeni.
What do you say to a rocket in your pocket?
Tego samego dnia kiedy rakieta Supermana rozbiła się w mojej rzeczywistości.
The same day Superman's rocket crashed in my reality.
Ta rakieta miała tylko jedną wadę, kiepsko trafiała w cel.
This rocket had only one fault badly hit the target.
Quentin, wiesz, ta rakieta wzleciała przynajmniej na 100 stóp.
Quentin, you know, that rocket went up at least 100 feet.
A po drugie... ta rakieta niczego nie dowodzi.
And in the second place... this rocket proves nothing.
Nasza rakieta V-1 zniszczyła 20 procent Londynu.
Our V-1 rocket destroyed 20 percent of London.
Ignorując Sprzeciw Glushk'a Korolev rakieta marzenie, N1 pojawiła się chwilowo na wyrzutni.
Ignoring Glushko's opposition, Korolev's dream rocket, the N1, makes a fleeting appearance on the pad.
Dobrze?, Moja rakieta jest w warsztacie.
Okay, my rocket's in the shop.
Tylko dwa granaty i jedna rakieta do wyrzutni.
Only 2 grenades, and 1 rocket for the launcher.
Co jeśli to tajna rakieta komunistów?
What if it's a secret commie rocket?
Pani Nelson, w bardzo krótkim czasie rakieta z załogą wyleci w odległe obszary naszego systemu.
You see, Mrs. Nelson, in a very short time from now a manned rocket will take off for some far distant part of our solar system.
On cię uratował, kiedy wybuchła tamta rakieta.
He saved you when the rocket blew up.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 567. Pasujących: 567. Czas odpowiedzi: 60 ms.

rakietą 168

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo