Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "rana" na angielski

Wyszukaj rana w: Definicja Synonimy

Sugestie

raną 352
126
63
47
Prawdopodobną przyczyną zgonu jest rana głowy.
Cause of death would appear to be a head wound.
To poważna rana zadana Republice, Kossyniuszu.
It is a grave wound inflicted upon the Republic, Cossinius.
Twoja rana... zniszczyła ścieżki receptorów.
Your injury... it destroyed your synaptic pathway.
Wystarczy rana a twoje życie może być zagrożone.
You get any injury, and your life could be in danger.
Jest to szczególnie bolesna rana dla społeczeństwa chorwackiego.
It is a particularly painful wound for the Croatian population.
Człowieku, to tylko powierzchowna rana.
Man, it's just a flesh wound.
Stary, to tylko powierzchowna rana.
Man, it's just a flesh wound.
Pamiętaj, zaczynamy z samego rana.
Now remember, - we get started first thing in the morning.
Chcę, żebyś... została do rana.
I would like for you to... spend what's left of the night.
Musimy zaczekać do rana, aż otworzą pocztę.
The post office is closed already so we'll have to wait until the morning.
Mam naprawdę brzydki oddech z rana.
I have really bad breath in the morning.
Jakiś K.K.Modi dzwonił od rana pięć razy.
Some K.K. Modi has called five times since morning.
Zadzwonię z samego rana i przeproszę.
I'll call her first thing tomorrow, apologize.
Nicole, nie powinnaś z rana oglądać telewizji.
Nicole, you're not supposed to watch TV in the morning.
Cokolwiek postanowi, do rana musisz stąd odejść.
Whatever Yates decides, he's got to get you out of here by dawn.
Z rana chcę zebrać kilka wywiadów.
I want to pick up a few histories in the morning.
Stamtąd do rana będziemy w porcie.
From there, we'll be at Ankh-Morpork by morning.
Będę musiał okiełznać moją ciekawość do rana.
Well, I'll have to hold off my curiosity till the morning.
Przez ułamek sekundy, rana pozostaje biała.
For a fraction of a second, the wound remains white.
Szpital przyśle z samego rana pielęgniarkę.
The hospital is sending over a nurse in the morning.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 5650. Pasujących: 5650. Czas odpowiedzi: 75 ms.

raną 352

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo