Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "rasa" na angielski

Zobacz także: rasa ludzka
Wyszukaj rasa w: Definicja Synonimy
race
breed
species
ethnicity
rasa
Caucasian

Sugestie

rasą 271
107
Ludzka rasa jest na granicy wyginięcia.
The human race is about to be wiped out.
Przez wieki moja rasa zbierała DNA.
Through untold generations, my race has treasured their DNA.
Mówię wam, to jakaś specjalna rasa.
I got to tell you, they're a special breed.
Jestem lekko rozczarowany, ponieważ stara wiejska rasa powoli zanika.
I am a bit disappointed because the old rural breed slowly disappears.
Na większości poznanych planet tylko jedna rasa humanoidalna przetrwała proces ewolucyjny.
On most of the planets we've encountered, only one species of humanoid survived the evolutionary process.
Jest tam wroga rasa obcych, atakująca zbliżające się okręty.
A hostile species is known to prey on ships that approach it.
Wiele cykli temu istniała rasa jeszcze groźniejsza od Rozjemców...
Many cycles ago, there was a race even more feared than the Peacekeepers...
Moja rasa zasiedla nuklearne piekło słonecznej fotosfery.
My race inhabits the nuclear inferno. of the sun's photosphere.
Sposobem, którym ludzka rasa przetrwa skażenie planety.
A way in which the human race can survive the pollutions of this planet.
Tępa i zła rasa pragnie znaku.
A mindless and evil race wants to have a sign.
Tylko jedna rasa stosuje takie urządzenie.
Only one race uses that device, sir.
Cała rasa Daleków zniszczona w sekundy.
The entire Dalek race, wiped out in one second.
Najwyraźniej rasa nie jest tu czynnikiem.
Apparently, race isn't really a factor.
Po milionach lat ewolucji rasa znana jako Sakari uległa zagładzie.
After millions of years of evolution, the race known as the Sekkari faced extinction.
Tej świątyni używała potężna, technologicznie zaawansowana rasa.
That temple was obviously occupied by a powerful, technologically advanced race.
Hiszpańska rasa jest najbliższą twemu sercu.
And the Spanish race is closest to your bosom.
W tej najciemniejszej godzinie ludzkości, ludzka rasa zwróciła się do mądrości i przywództwa prezydenta Stanów Zjednoczonych.
In this, mankind's darkest hour... the human race has turned, as one... to the wisdom and leadership of the President of the United States.
Mówi to profil zmarłej: wiek, rasa, wzrost.
The profile's dead on: age, race, height.
Tylko zacofana rasa prowadzi wojny wśród własnego gatunku.
Only an ignorant species would war against its own kind.
Według hieroglifów, miasto zbudowała starożytna rasa, która miliard lat temu przegnała siły ciemności.
According to the hieroglyphs... this city was built by an ancient race... that drove off the forces of darkness a billion years ago.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 765. Pasujących: 765. Czas odpowiedzi: 77 ms.

rasą 271

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo