Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "raz na zawsze" na angielski

Wyszukaj raz na zawsze w: Definicja Synonimy
once and for all
permanently
once for all
forever
over with
at once
Moglibyśmy pokonać ich raz na zawsze.
We could defeat them once and for all.
Możemy pokonać ich raz na zawsze.
We could defeat them once and for all.
O zniszczenie replikatorów raz na zawsze. Oczywiście.
For a chance to destroy the replicators once and for all. of course.
Przynajmniej wiedziałabyś raz na zawsze co on czuje.
At least you'd know how he feels once and for all.
Mogę go zniszczyć raz na zawsze.
I can destroy it once and for all.
Rozstrzygniemy kwestie pańskiego statusu prawnego raz na zawsze.
We will put to rest any question of your legal status once and for all.
Chcę udowodnić jego niewinność raz na zawsze.
I want to prove his innocence once and for all.
Trzeba z tym skonczyc raz na zawsze.
Anyway... we have to put an end to this, once and for all.
Chciałam raz na zawsze zamknąć mu gębę.
I was trying to shut him up once and for all.
Chciałbym to skończyć raz na zawsze.
I'd like to finish this once and for all.
Zamknę ci usta raz na zawsze.
I'll close your big mouth once and for all.
Okazję by zniszczyć mnie raz na zawsze.
An opportunity to destroy me once and for all.
Chciałbym wszystko raz na zawsze wyjaśnić.
I just would like to get them figured out once and for all.
Z istniejącego systemu regulacyjnego musimy raz na zawsze wyeliminować efekty procykliczne.
We must eliminate the pro-cyclical effects from the existing regulatory system once and for all.
Powinniśmy raz na zawsze zapomnieć o zwycięstwie militarnym.
We should bury the ideas of a military victory once and for all.
Wyślijcie siły specjalne i skończcie to raz na zawsze.
Send in the Special Forces... and finish this, once and for all.
Musimy raz na zawsze zakończyć rządy twojej matki.
We must end your mother's reign, once and for all.
Który pokona brytyjczyków, raz na zawsze.
That will defeat the British once and for all.
Musimy naprawić to raz na zawsze.
We must set this right, once and for all.
Będziesz w stanie zniszczyć łowcy czarownic raz na zawsze.
You'll be able to destroy the witch hunters once and for all.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1069. Pasujących: 1069. Czas odpowiedzi: 159 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo