Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "rdzeń kręgowy" na angielski

Wyszukaj rdzeń kręgowy w: Definicja Synonimy
spinal cord
cord
spinal canal
spinal-cord
To może być krwiak nadtwardówkowy uciskający rdzeń kręgowy.
That could be an epidural hematoma compressing your spinal cord.
To jest krew Hank'a, więc powinna zakleić rozdarcie w membranie otaczającej jego rdzeń kręgowy.
It's Hank's own blood, so it should seal the tear in the membrane surrounding his spinal cord.
Wątpię czy jej rdzeń kręgowy dotyka do mózgu.
I don't think her spinal cord touches her brain.
To dotykało mnie w czułe miejsca, mój rdzeń kręgowy.
It touched me in a bad place, my spinal cord.
Cały jego rdzeń kręgowy jest uszkodzony.
His entire spinal cord is damaged.
Kość gnykowa i rdzeń kręgowy są nienaruszone.
The victim's hyoid and spinal cord are still intact.
To krew w kręgosłupie, która uciska rdzeń kręgowy.
It's blood in your spine that's compressing your spinal cord.
Mózg i rdzeń kręgowy, tworzą razem centralny układ nerwowy.
The brain and spinal cord form the central nervous system.
Ósmy krąg szyjny został zmiażdżony i przerwał rdzeń kręgowy.
The eighth thoracic vertebrae was crushed, severing his spinal cord.
Gdy ruszył chłopca, uszkodził rdzeń kręgowy.
He severed the little boy's spinal cord when he moved him.
Mogłabym dać Ci lanie i przypadkowo uszkodzić rdzeń kręgowy.
I could be spanking you and accidently snap your spinal cord.
Kula nie trafiła nawet w rdzeń kręgowy.
Bullet didn't come close to his spinal cord.
Campbell nie tylko uraził swój rdzeń kręgowy.
Campbell didn't just hurt his spinal cord.
Wszystko co muszę zrobić to pchnąć głębiej i zerwie ci rdzeń kręgowy.
All I got to do is push and I'll sever your spinal cord.
Został umieszczony przez tą sama broń, która uszkodziła jego rdzeń kręgowy.
It was deposited by the same weapon that severed his spinal cord.
Uda ci się, jeśli nie dostaniesz w rdzeń kręgowy.
You can make it if you're not hit along the spinal cord.
Ucisk może wcisnąć fragmenty kości w jej rdzeń kręgowy.
The compression could send bone fragments Into her spinal cord.
Ponieważ ktoś kiedyś wbił jej w rdzeń kręgowy zatruty cierń.
Why? Because somebody once pushed a poisonous thorn into her spinal cord.
Zaszedł ją od tyłu, wielokrotnie ponacinał rdzeń kręgowy.
Held her from behind, nicked her spinal cord several times.
Twoje auto dachuje, roztrzaskując twój rdzeń kręgowy.
Your car is going to flip, shattering your spinal cord.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 173. Pasujących: 173. Czas odpowiedzi: 86 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo