Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "rezerwacja" na angielski

Wyszukaj rezerwacja w: Definicja Synonimy
reservation
booking
requisition
booked

Sugestie

James, twój bilet, życiorys i rezerwacja na wynajęcie samochodu.
Your ticket, cover story and rental car reservation.
Tylko to, że jej rezerwacja została anulowana.
It's just that her reservation's been canceled.
Cała zaliczka w gotówce, potem rezerwacja i rejs.
Full advance payment in cash, then booking, then sailing.
Kask, rezerwacja lotu, gotówka.
Crash helmet, flight booking, cash.
Dlatego też rezerwacja określonych okienek czasowych dla DHL nie spowoduje dyskryminacji konkurentów przedsiębiorstwa.
This means that the reservation of certain time frames does not have a negative impact on DHL's competitors.
Ta rezerwacja jest dla M. Scotta.
This reservation is under an m. Scott.
Nie, nasza rezerwacja jest nie wcześniej niż od wtorku.
No, our reservation isn't till Tuesday.
Cztero - godzinna rezerwacja, w każdy wtorek.
Standing reservation, four hours every Tuesday.
Witam, rezerwacja na nazwisko Murdoch.
Hello. Reservation for Murdoch, please.
Jeśli musisz wiedzieć, to zapodziała mi się rezerwacja biletu lotniczego.
If you must know, it was an airline reservation that got lost.
Pańska rezerwacja jest na 19:00.
Your reservation is for 7:00 p.m.
"rezerwacja" oznacza rezerwację konkretnej usługi przewozu pasażerskiego lub rejsu wycieczkowego;
'reservation' means a booking of a specific departure of a passenger service or a cruise;
Elektroniczna rezerwacja pomocy dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej - wymiana komunikatów
Electronic reservation of assistance for persons with reduced mobility - Exchange of messages
bilet w cenie globalnej (podróż i rezerwacja).
Global price ticket (travel and reservation).
Po drugie, Niemcy informują, że rezerwacja dla DHL działek sąsiednich odpowiada zasadzie ochrony interesów najemcy, która została ujęta w niemieckim prawie najmu [24].
Secondly, Germany puts forward that the reservation of adjacent land plots to DHL is in line with the principle of 'protection of the economic interests of tenants' as recognised by German rent law [23].
dostępność usług dla klientów (rezerwacja i zakup biletów);
the accessibility of the service to consumers (booking and purchasing tickets);
Tutaj "rezerwacja" jest zdefiniowana jako "potwierdzenie" wzajemnie wiążącej umowy i posiadania przez pasażera biletu lub innego dowodu.
Here, 'reservation' is defined as 'evidence' of a mutually binding contract and of the passenger's having a ticket or other proof.
To Amatorski Klub Zapaśników z Helsinek, rezerwacja na dziś wieczór dla 30 osób.
It's the Helsinki Workers' Wrestlers, reservation for tonight for thirty.
Metoda musiałaby uwzględniać bilety ze zniżką, a także wszelkie inne cechy, które będą miały istotny wpływ na jakość (na przykład programy darmowe lub rezerwacja telefoniczna).
The method would need to take account of discounted tickets, and any other features that will have a significant influence on quality (for example free programmes or telephone booking).
Nasza rezerwacja w Hotelu pod Klonowym Liściem!
Our reservation at the maple leaf inn!
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 233. Pasujących: 233. Czas odpowiedzi: 74 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo