Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "robotnik" na angielski

Wyszukaj robotnik w: Definicja Synonimy
worker
laborer
workman
labourer
workingman
working man
handyman
coolie
repairman
workmen
employee
Każdy zastrzelony robotnik drogo mnie kosztuje.
Every worker that is shot costs me money.
Po drodze jakiś robotnik próbował ją uwieść.
On the way there a worker tries to seduce her.
Zawód - robotnik, zajęcie: bokser.
Occupation: laborer, bricklayer, boxer.
Niech każdy dziecięcy robotnik i każdy pracownik fabryki śpiewa
let every child laborer and sweatshop factory worker sing,
Że robotnik mówi szalony Finn ukradł mu klucze.
That workman says a crazy Finn stole his keys.
Słaby robotnik zawsze zwala na narzędzia.
A poor workman always blames his tools.
Mógł go znaleźć jakiś nędzarz, robotnik... ale nie...
Any poor worker could have found it.
Kolejny robotnik, Terranin który nie zna zasad.
Another worker, a Terran who doesn't know the rules.
Trzy kasty: robotnik, żołnierz, kapłan.
Three castes: worker, warrior, religious.
To najzwyklejszy, pospolity robotnik budowlany i trzeba go odstawić na jego miejsce.
He is a ordinary, regular generic construction worker and I need to put him back where he belongs.
Chcemy aby każdy robotnik osiągnął maximum aby był zawsze szanowany aby stał się właścicielem domu a nigdy więcej proletariuszem.
We want every worker to achieve their maximum to be always respected to become a homeowner and never again a proletariat.
Lund to dobry robotnik, zapytaj szefa czy nie mógłby robić w naszej paczce.
Lund's a good worker; ask the boss to keep him on our gang Remember the last lad, the lazy devil?
Czyli to jakiś stolarz albo robotnik?
So he's a carpenter or a manual laborer?
Pan. fachowy robotnik w fabryce Alfa Romeo?
Mr. skilled worker at the Alfa Romeo plant?
Miły, dobry robotnik, ale jest brudny.
Nice, a good worker, but dirty
Jeden robotnik, który został odsunięty z tunelu powiedział reporterowi, "Jeśli spróbowałbym tam zejść, zastrzeliliby mnie."
One worker who was directed away from the tunnel told a reporter, "If I tried to go down there, they would have shot me."
Zaczął pan tu jako zwykły robotnik, zaczął się pan bogacić, a ja...
Because when you came here, you were a worker like me... and you grew rich...
Wiem jeszcze, że pana robotnik, który zginął w "Gemie" w ostatnim tygodniu, został zabity przez pana dwóch ochroniarzy.
I now learn that your worker who died in The Gem last week was killed by two of your guards.
Mam przy sobie statystyki, według których w 1970 r. robotnik przemysłowy w Niemczech musiał pracować 22 minuty, aby kupić 250 gramów masła; dzisiaj musi pracować jedynie 4 minuty.
I have some statistics here, stating that in 1970 a German industrial worker had to work for 22 minutes to buy 250 grams of butter; today he only needs to work four minutes.
Od gór w Północnej Korei po dżunglę w Zimbabwe, niech każdy dziecięcy robotnik i każdy pracownik fabryki śpiewa,
From the mountaintops of North Korea to the jungles of Zimbabwe, let every child laborer and sweatshop factory worker sing,
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 182. Pasujących: 182. Czas odpowiedzi: 111 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo