Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "roboty drogowe" na angielski

Wyszukaj roboty drogowe w: Definicja Synonimy
roadworks
road works
roadwork
There's construction
Na Crown Avenue były roboty drogowe i zainstalowana tymczasowa sygnalizacja świetlna.
There were roadworks on Crown Avenue, with temporary traffic signals controlling a single lane.
Kiedy roboty drogowe się skończyły - Bóg był znowu na prowadzeniu.
By the time the roadworks finished, - God was back in the lead.
Co oznaczało, że kiedy roboty drogowe się skończą, będę musiał przycisnąć.
Which meant that when the road works finished, I needed to get my foot down.
Teraz wybieram się do domu, zjeść porządny posiłek i leżeć w łóżku dwa dni wsłuchując się w roboty drogowe.
Now I'm going to go home, eat proper food and lie in bed for two days listening to road works.
Ale wasze miasto prowadzi w nocy roboty drogowe, nie?
But your town does roadwork at night, right?
Prowadzone są roboty drogowe...
Roadwork is being done...
I wtedy, na całe szczęście, roboty drogowe dobiegły końca.
And then mercifully the roadworks ended.
Wcześniej wyruszyliśmy na misję, by zademonstrować, iż roboty drogowe wcale nie muszą trwać tak długo.
Now earlier on we set out on a mission to demonstrate that roadworks needn't take so long
roboty drogowe przed ułożeniem nawierzchni: wykopy, nasypy, odpływy, itd.;
Road works prior to paving: cuttings, embankments, drainage works, etc.;
roboty drogowe przed ułożeniem nawierzchni:
roadworks prior to paving:
Później przez jakieś głupie roboty drogowe na polach Elizejskich jak dotarłam na lotnisko, bramki na mój lot były już zamknięte
Then because of some ridiculous roadworks on the Champs-llysées, by the time I got to the airport, my flight had finished boarding.
"krótkotrwałe roboty drogowe" oznaczają wszelkie tymczasowe roboty drogowe wykonywane na drodze lub na poboczu, które są oznakowane za pomocą jedynie oznakowania minimalnego ze względu na ich krótkotrwały charakter;
'short-term road works' means any temporary road works that are carried out on the road or on the side of the road and which are indicated only by minimum signing because of the short-term nature of these works;
Ale na ulicy E są roboty drogowe.
There's construction on E Street.
Dobra, chyba wiem, jak objechać te roboty drogowe po wschodniej stronie.
Okay, I think I found a way we can bypass that construction just east of here.
Na nowym znaku "roboty drogowe", nie będzie mężczyzny, tylko kupa nieużywanej ziemi.
In the modern "men at work" sign there wouldn't be a man, just be a pile of unused gravel.
Przy 23. są roboty drogowe.
But after 23rd because of the construction.
Barykady, obstawa policyjna, roboty drogowe.
Barricades, police cars, the works.
Pogotowie zostało zatrzymane przez roboty drogowe.
The ambulance was held up by construction.
Na moście Manhattańskim są roboty drogowe.
There's construction on the Manhattan bridge.
Byłem tak pewny siebie, że zacząłem omijać roboty drogowe...
I was so confident, I decided to weave round bottlenecks.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 45. Pasujących: 45. Czas odpowiedzi: 98 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo