Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "rok po roku" na angielski

Wyszukaj rok po roku w: Definicja Synonimy
year after year
year by year
year on year
year in, year
year-by-year
Pradawne miasto Kyoto pozostaje niezmienne, rok po roku.
Kyoto's this ancient city that stays the same, year after year.
Mieszkamy razem, podróżujemy, występujemy, rok po roku.
We live, travel, perform as one, year after year.
"za orgiastyczną przyszłość Która powstaje przed nami rok po roku."
"To the orgiastic future that year by year recedes before us."
Dzień w dzień, rok po roku,
Day by day, Year by year,
Porównanie rok po roku wykazało, że rozrzut średnich cen dziennych był mniejszy.
The average daily price dispersion was smaller in a year on year comparison.
Przekształcenie się naszego świata, rok po roku.
The transformations of our world year on year,
A rok po roku te spektakularne dzieła ciągle się pojawiają.
And yet, year after year, these spectacular creations appear.
Jestem typem, że rok po roku...
I'm just sort of there year after year.
Podnosimy te kwestie rok po roku i nie zdołaliśmy poczynić zbytniego postępu.
We have raised these issues year after year and have been unable to make much progress.
Nawet jeśli przeczą temu moje codzienne zajęcia rok po roku.
Even though my daily activities year after year contradict that.
Mam to wszystko na liście, uzupełniane rok po roku.
It's all here on this list, corrected year after year.
Wasze wspaniale dotacje, rok po roku, sa wszelako pochwalane.
Your generous donations, year after year, are greatly appreciated.
Zawsze jest tak samo, rok po roku.
It's the same, year after year.
Dlatego tak lubię tu wracać rok po roku.
That's why I enjoy coming back here year after year.
Myślę o tym, że widzisz to rok po roku.
It made me think of you seeing this year after year.
Mówię o nas ciągle robiących to samo, dzień za dniem, rok po roku bez jakichkolwiek pytań.
I'm talking about us following the same routine, all right, day after day, year after year without even questioning it.
Dręczące pytanie, czy te agencje są skuteczne i użyteczne, pozostaje niestety rok po roku bez odpowiedzi.
The nagging question of whether these agencies are effective and useful unfortunately remains unanswered, year after year.
Och, na początku chyba była szczęśliwa, ale, rok po roku ta iskierka gasła.
She met my father? Well, at first she seemed happy... but year after year, the sparkle faded.
Podróżują ponad dwa tysiące mil, by tu się znaleźć, razem z tym samym partnerem, rok po roku.
They travel over two thousand miles and end up here, back with the same mate, year after year.
Odchodzi i wraca, rok po roku.
To just come and go year after year like that.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 121. Pasujących: 121. Czas odpowiedzi: 418 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo