Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "rower" na angielski

Wyszukaj rower w: Definicja Synonimy
bike
bicycle
cycle
Schwinn
cycling

Sugestie

Byłem tam kilka razy naprawić rower.
I went there several times to get my bike fixed.
Mój rower na podjeździe/z różowymi frędzelkami przy kierownicy.
My bike in the driveway with the pink tassels on the handlebars.
Jako duchowna powinnaś dbać o rower.
As a priest you really shouldn't neglect your bicycle.
Zastraszyli mojego syna nożem i zniszczyli jego rower.
They threated my son with a knife and destroyed his bicycle.
Podprowadzili mi rower sprzed sali gimnastycznej.
My bike was nicked from the front of the gym.
Chcialbym pozwac ludzi ktorzy zrobili ten rower.
I'd like to sue the people who made this bicycle.
Dałem przypadkowemu dziecku cenną lekcję kradnąc jego rower.
I taught some random kid a valuable lesson By stealing his bike.
To nadal wygląda jak babski rower.
That still looks like a girl's bike.
Dwa lata temu sprzedawała rower górski.
Two years ago, she was selling a mountain bike.
Stacjonarny rower Jack Lalanne powinien wystarczyć żeby to napędzić.
Jack Lalanne's stationary bike should be enough to keep the juices flowing.
Chcemy usłyszeć rower, kiedy nie dzwoni.
We want to hear the bike when it's not using the bell.
Ten rower kiedyś uratował życie Stana.
This bike saved Stan's life once. Mine, too.
Chcę pokazać mój nowy rower Julien.
I want to show my new bike Julien.
Zapewne zastanawiacie się dlaczego przytargałem ten rower do klasy.
I'm sure some of you are wondering why I brought this bicycle to class.
Tutaj ukradli mi mój pierwszy rower.
I got my first bike stolen right there.
Mam przyzwoity rower - Te panie cię skierują.
I have a decent bicycle, - These ladies will direct you.
Zamówię 20 i dostaniesz nowy rower.
I heard 20 and you get a new bike.
Jak dostanę rower i wygram, wtedy będziemy.
When I get my bike and I win the race, then we'll be even.
Powinnam postawić mój rower na nogi.
I should really take my bicycle to work.
Do drzewa był przykuty żółty rower.
And there was this yellow bicycle chained to a tree.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1331. Pasujących: 1331. Czas odpowiedzi: 69 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo