Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "rower górski" na angielski

Wyszukaj rower górski w: Definicja Synonimy
mountain bike
zapytała go skąd go wziął, a on przyznał się, że zamienił go za swój rower górski.
She asked him where he got it, and he said he traded it for his Mountain bike.
Pozwólcie, że zacznę od prostego pytania: Pozwólcie, że zacznę od prostego pytania: kto wymyślił rower górski?
Let me just ask you, to start with, this simple question: who invented the mountain bike?
Ile kosztuje ten rower górski?
How much is that mountain bike?
Chcę rower górski z zawieszeniem G full, z przednim amortyzatorem i łożyskami zjazdowymi. Po co?
I want a G full suspension mountain bike with the new hydroform downtube and a zero stack head zoom.
Jak zrobić rower górski obsługiwany rękami, bez kosztów i skomplikowania roweru górskiego?
How do you make a mountain bike for your arms that doesn't have the mountain bike cost and complexity?
Rower górski, choc dawno nie uzywany.
Serious mountain bike. Hasn't been used in a while though.
Nic takiego. Rower górski pochodzi od użytkowników, od młodych kolarzy, rowerzystów w Północnej Kalifornii, sfrustrowanych tradycyjnymi rowerami szosowymi, jakimi jeździł Eddy Merckx, czy wasz starszy brat.
It didn't come from there. The mountain bike came from users, came from young users, particularly a group in Northern California, who were frustrated with traditional racing bikes, which were those sort of bikes that Eddy Merckx rode,
Dwa lata temu sprzedawała rower górski.
Two years ago, she was selling a mountain bike.
Opiekunka z chatki Rosy miała rower górski.
The counselor in Rosa's cabin, she had a mountain bike.
Pożyczka 250$ na rower górski. 600$ na lekcje windsurfingu.
A $250 loan for a mountain bike. $600 for windsurfing lessons.
Rower górski używany do jazdy terenowej może być bez przeszkód używany przez konsumentów jako typowy rower turystyczny.
A mountain bicycle used for off-road cycling can easily be used by consumers as a normal touring bike.
Czas wziąć sobie rower górski.
Time to get me a mountain bike.
Właśnie kupił rower górski.
He just bought a mountain bike.
Kto wybrałby rower górski?
Who would pick a mountain bike?
Jestem zdenerwowana tym, że kupiłeś ten rower górski.
Próbowałem załatwić rower górski, ale tylko taki znalazłem u Craiglista.
I tried to get a mountain bike, But this was all I could find on craigslist.
Szczegółowa argumentacja opierała się na tym, że rower górski jest produktem wyraźnie odrębnym pod względem zastosowanych komponentów, ceny oraz postrzegania przez potencjalnego nabywcę;
More particularly they argued that the mountain bicycle was clearly a separate product in terms of components used, price and the perception of the average buyer.
Rower górski, choć dawno nie używany.
Hasn't been used in a while though.
10 00:07:30:46 Chryste, jedziesz jak rower górski.
Christ, you move like a niner. I love you, too.
Pozwólcie, że zacznę od prostego pytania: Pozwólcie, że zacznę od prostego pytania: kto wymyślił rower górski? Tradycyjny model ekonomiczny wyjaśniłby, że była to prawdopodobnie wielka korporacja z potężnym laboratorium badań i rozwoju, gdzie obmyślano nowe projekty Ale to nie tak powstał rower.
Because traditional economic theory would say, well, the mountain bike was probably invented by some big bike corporation that had a big R&D lab where they were thinking up new projects, and it came out of there.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 21. Pasujących: 21. Czas odpowiedzi: 23 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo