Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "rozbijać na kawałki" na angielski

Ja po prostu... nienawidzę rozbijać na kawałki ich świata.
I just... Hate to shatter their world.

Pozostałe wyniki

My musimy rozbijać to na kawałki.
We have to smash that to pieces.
Jeśli zostawisz go, zanim on skończy rozbijać to na kawałki... to nigdy nie będzie w stanie przejść na drugą stronę.
If you leave him before he gets done dismantling... he will never make it to the other side, okay?
Chcieli go rozbijać na przydatne dla nich, małe kawałki.
They wanted to break it up into little bits that they could use.
Nie musisz się rozbijać na wyspie, aby być okrutnym.
You don't need to crash on an island for kids to be mean.
Nie musisz się rozbijać na wyspie, aby być okrutnym.
We barely have any books in our house.
Jeśli Geena jest dla niego taka ważna, to nie powinien się rozbijać na wyścigach samochodowych.
If Geena was so important to him, he shouldn't have busted himself up racing cars.
Proces rozdrabniania materiału paszowego na kawałki.
Process of breaking a feed material into fragments.
Byli gotowi rozszarpać mnie na kawałki.
They were ready to tear me to pieces. yes.
Powinien zostać publicznie rozdarty na kawałki.
He should be publicly dismembered on a cleansing rack.
A później rozrywałem ludzi na kawałki.
And, then, after that I ripped people apart.
Następnie gigantyczny kamień uderzył w statuę rozbijając ją na kawałki.
Then a giant stone struck the statue, smashing it to pieces.
Rozrywasz gościa na kawałki w publicznej toalecie...
You rip a man apart in a public bathroom...
Moje życie rozsypało się na kawałki.
My life fell into pieces, the damage is done.
Felix pokroił go na kawałki i zapakował jak prezenty.
Pardon me? Felix sawed 'em up, then we wrapped 'em up in Christmas paper...
Oczy patrząc na kawałki pasujące do układanki.
Eyes looking for the matching pieces in the puzzle.
Nie chcę rozwalić twojej przystojnej główki na kawałki.
I don't want to blow your handsome head to pieces.
Ja za takie coś pociąłbym cię na kawałki.
If you'd have done that to me, I would've chopped you into pieces.
Rozerwiemy go na kawałki i spalimy szczątki.
We'll tear them apart and burn the pieces.
Przebudzeni... Rozszarpię was wszystkich na kawałki...
Awakened Beings I'll rip each and every one of you apart...
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1919. Pasujących: 1. Czas odpowiedzi: 125 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo