Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "rozczarowany" na angielski

Wyszukaj rozczarowany w: Definicja Synonimy
disappointed
disappointing
gutted
disgruntled
disappointment
disillusioned with
disenchanted with
disapointed

Sugestie

55
Muszę przyznać, chociaż jestem rozczarowany, Aggie.
I got to admit, though, I'm disappointed, Aggie.
Jestem rozczarowany ta przepascia miedzy nami.
I'm disappointed there's this divide between us.
Nie bądź rozczarowany i zachowuj się jak pan Burns.
't be disappointing and sound like Mr Burns.
Jestem rozczarowany ponieważ nie jesteś jeszcze w ciąży.
I'm disappointed because you're not yet with child.
Zobaczyłem inną stronę ciebie wczoraj, jestem rozczarowany.
I saw a different side of you last night, and I'm disappointed.
Muszę powiedzieć, że jestem rozczarowany.
Well, I have to say that I am disappointed.
Jestem rozczarowany, ponieważ nie odkryłem tego wcześniej.
I'm disappointed because I didn't pick up on this earlier.
Jestem rozczarowany sposobem postępowania w tym względzie naszego partnera, Turcji.
I am disappointed in the way our partner, Turkey, has behaved in this respect.
Jestem tu rozczarowany pominięciem kwestii powództwa zbiorowego.
On this point, I am disappointed that we neglected collective redress.
Widzę, kiedy mężczyzna jest rozczarowany.
I know a disappointed man when I see one.
Chad będzie rozczarowany, jeśli zmienisz zdanie.
Chad would be disappointed if you changed your mind.
Pan Danzinger jest rozczarowany, że nie spotkał Parkera.
Mr. Danzinger's going to be very disappointed you haven't seen Parker.
Byłem bardzo rozczarowany, kiedy dowiedziałem.
I was so disappointed when I found out.
Sonny będzie rozczarowany, ale powiem mu.
Sonny will be disappointed, but I'll give him your answer.
I szczerze mówiąc, jestem głęboko rozczarowany.
And to be honest, I'm deeply disappointed.
Jeśli odejdę rozczarowany, twoja żona będzie...
If I go away disappointed, your wife will...
Odmów, jeśli będziesz bardzo rozczarowany.
Say no if you'll be very disappointed.
Nie, ale nie będziesz rozczarowany.
No, but you won't be disappointed.
Był rozczarowany, ale zniósł to dobrze.
He was disappointed, but he took it well.
Jestem trochę rozczarowany, że Werner nie założył kombinezonu.
I'm a little disappointed Werner didn't wear the jumpsuit.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 675. Pasujących: 675. Czas odpowiedzi: 84 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo